logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete i unapređenje komunikacije između korisnika i pružalaca usluga osiguranja.

2021 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Novi vizualni identitet MERKUR Osiguranja

MERKUR • Merkur osiguranje je jedna od vodećih osiguravajućih kompanija u oblasti osiguranja života.

Lansiranjem novog vizuelnog identiteta, Merkurov ključni fokus ostaje životno osiguranje, ali na jednom novom nivou.

 Za Merkur, zdravlje i blagostanje su najbitniji faktori za kvalitet i radost u životu.

Nova strategija životnog osiguranja znači da će u budućnosti Merkur ne samo obezbeđivati život, nego će biti klijentov partner u svim aspektima njegovog života.

Novi dizajn sa prijatnim pastelnim bojama, jasnim linijama i mekanim oblicima i nova ključna poruka brenda podrška su novoj Merkurovoj filozofiji. Novi Merkurov logo zadržava vezu sa istorijom brenda vizuelno, ali stavlja sam brend u novi kontekst izgledom koji je manje tipičan za osiguranje, a više usmeren dinamičnom životnom stilu, aktivnostima za zdravlje i radosno blagostanje.

Wellness, sport, ishrana i relaksacija su od sada nove odrednice Merkurove preventivne filozofije: „Danas za Vaše sutra“. Iskoračimo danas zajedno ka novom aktivnijem stilu života i ka radosnijem sutra.

VESTI iz osiguranja   |  Budite u toku…