logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete i unapređenje komunikacije između korisnika i pružalaca usluga osiguranja.

2021 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Nije daleko milijarda evra premije | Ljubiša Veljković, predsednik Izvršnog odbora Milenijum osiguranja

Milijarda evra ukupne godišnje premije na tržištu Srbije nije daleko. Životna osiguranja iz godine u godinu uvećavaju premiju, zdravstvena rastu i po 40 odsto godišnje, a postoji potencijal za rast i drugih osiguranja. Uz to, aktuelna fiskalna konsolidacija utiče na makroekonomsku stabilnost i makroekonomska politika, koja se uspešno sprovodi, ima uticaja na trend povećanja privrednog rasta i razvoja

Ljubiša Veljković, predsednik IO Milenijum osiguranja, je skoro čitav svoj radni vek proveo u osiguranju.

I sam kaže da “ko se jednom inficira osiguranjem, taj virus nosi za ceo život”. Od prošle godine je na čelu Milenijum osiguranja, koje je u prošloj godini ostvarilo rast premije veći od rasta tržišta, a ambiciozni ciljevi su postavljeni i u ovoj godini.

Milenijum osiguranje 2016. godinu posmatra kao veoma uspešnu godinu iz nekoliko aspekata. Naš rast premije osiguranja iznosi oko 9,2 % i brži je od rasta tržišta osiguranja za više od 20%. S obzirom na to da smo non-life kompanija i da još uvek nismo zastupljeni u pojedinim vrstama neživotnih osiguranja, kao što su poljoprivredna osiguranja, privatna zdravstvena osiguranja, kao i delu dobrovoljnih zdravstvenih osiguranja, osiguranja životinja – ovakav rast smatramo izuzetnim, kaže Ljubiša Veljković na početku razgovora za magazin Svet osiguranja i dodaje:

Ukupno tržište osiguranja u 2016. godini je produkovalo rast i u segmentu životnih osiguranja i u segmentu neživotnih osiguranja i oba rasta su najintenzivnija među zemljama u regionu, što je jako pohvalno. Osiguranja lica, tj. životna i zdravstvena, beleže dvocifrene stope rasta, što je naročito zanimljiva pojava u segmentu životnih osiguranja, gde je prisutan pad tehničkih kamatnih stopa većine osiguravača i što se može shvatiti na način da riziko komponenta preuzima primat od štedne komponente i da su osiguravači dobrim ponudama i proizvodima izazvali ovakvu pojavu. Ako sam u pravu, inovativnost i različitost u ponudama su ispred cenovne elastičnosti i to podseća na zdrave ekonomije.

Kako mere ekonomske politike, naročito fiskalne konsolidacije, utiču na poslovanje osiguravača?

Aktuelna fiskalna konsolidacija utiče na makroekonomsku stabilnost i makroekonomsku politiku, koja se uspešno sprovodi, ima uticaja na trend povećanja privrednog rasta i razvoja. Stabilnost deviznog kursa takođe ima pozitivnog uticaja na naše poslovanje koje je u segmentu neživotnih osiguranja valorizovano u dinarima.

S obzirom da osiguravači imaju karakteristiku investitora i da su maksimalno zainteresovani da ulažu u imobilizacije sa fiksnim prinosom na kratak i srednji rok, primećen je deficit aukcija državnih obveznica i pad kamatnih stopa, što je signal da je uspešna fiskalna konsolidacija omogućila državi da se sporije zadužuje i pod povoljnijim uslovima.

Dodatno, nedavna promena kreditnog rejtinga Srbije sa stabilnog na pozitivni je ocena uspešnosti fiskalne konsolidacije i ovaj trend će sasvim sigurno otvoriti vrata inostranim investitorima.

Dosta ste novina uvodili prošle godine. Šta je sve to novo Milenijum doneo klijentima i potencijalnim klijentima?

U prethodnoj godini započeli smo sa reogranizacijom i razvojem, pre svega prodaje, i definisali smo nove kanale prodaje, razvili smo ili unapredili popriličan broj proizvoda, započeli sa edukacijom prodajnih mreža, ali i ostalih saradnika.

U delu razvoja proizvoda uveli smo jedan sasvim drugačiji proizvod za osiguranje domaćinstva i stvari domaćinstva, čija je novina osiguranje na tzv. novozamensku vrednost i sa podlimitima za određena pokrića. Proizvod je modeliran po uzoru na imovinski all risk.

milenijum-osiguranje-web-shop

U delu asistencija ponudili smo pomoć na putu, ali i webshop, koji omogućava klijentima da na jednostavan način obezbede polise putnog zdravstvenog osiguranja i pomoći na putu, a uskoro će moći da kupe polisu osiguranja domaćinstva i auto kaska. Smatramo da u dobu visoke računarske pismenosti digitalizacija otvara vrata novom kanalu prodaje.

Rekonstruisali smo proizvode iz segmenta osiguranja od odgovornosti svih vrsta, nove uslove i tarifu za auto kasko koji nam je oborila prosečnu kasko štetu za 10%, novi CMR proizvod itd.

U ovoj godini završavamo sa proizvodom za segment malih i srednjih preduzeća, ali i PDBI all risk i CAR-EAR.

Veći deo portfelja Milenijum osiguranja je i dalje osiguranje autoodgovornosti, da li planirate da smanjujete taj udeo i pojačavate neke druge vrste osiguranja?

Nije nam cilj da smanjujemo portfelj autoodovornosti, već da druge biznise razvijamo brže od rasta portfelja autoodgovornosti. Novi kanali prodaje, koji nisu bili adekvatno razvijeni u prethodnom periodu, su infrastruktura promene strukture našeg portfelja i na tome intenzivno radimo.

Počeli ste u Generaliju, a dugo ste radili u DDOR-u i Wiener ­Städtische osiguranju. Kako je došlo do toga da se nakon završenog Ekonomskog fakulteta usmerite isključivo na sektor osiguranja?

Nakon završenog Ekonomskog fakulteta kratko sam nastavio da vodim porodični biznis. Zbog ograničenja malog grada i malog tržišta, a radno intenzivnog karaktera biznisa i, naravno, moje mladosti u tom trenutku, odlučio sam da se vratim u Beograd. Tada sam upisao magistarske studije na Ekonomskom fakultetu u Beogradu i zaposlio sam se u Delta Generali osiguranju. Tih godina banke i lizing kompanije su dolazile na ovo tržište i apsorbovale su veliki broj novih diplomiranih ekonomista. Moje kolege sa fakulteta sada ­zauzimaju značajne pozicije u bankama i lizing industriji.

Ja sam, pak, počeo da radim u nešto drugačijem ambijentu – u osiguranju. Počeo sam u Delta Generali osiguranju u direkciji za osiguranje imovine, kao preuzimač rizika, zatim sam radio u Direkciji za velike klijente i brokere u DDOR-u Novi Sad, bio sam i direktor centralne (korporativne prodaje), a kasnije i direktor poslovne mreže (retail, prodajne mreže life, non life) u Wiener Städtische osiguranju. Prošao sam kroz sve linije biznisa, a naročito sam ponosan što sam imao tu mogućnost da radim u navedenim kompanijama u kojima sam sarađivao sa divnim ljudima. Osiguranje je jedan od tehnički najsloženijih biznisa i kao takav je jako zanimljiv. Kuriozitet je, ko se jednom inficira osiguranjem, taj virus nosi čitavog života.

Za ovu godinu su najavljene i promene Zakona o obaveznom osiguranju od autoodgovornosti. Šta su ključne stvari koje bi trebalo promeniti i u kojim segmentima je postojeći zakon loš?

Pored određenih institucionalnih promena, kao što je pitanje vlasnika Garantog fonda, pojedinih tumačenja malih šteta, veoma je bitna deregulacija članova Zakona koji onemogućavaju liberalizaciju sada već 100% eksternog kanala prodaje. Aktuelni Zakon koji je usvojen u prethodnoj deceniji, pomenute članove Zakona je definisao na osnovu tadašnjih iskustava, naročto u pojavi hiperprodukcije društava za osiguranje koja su preuzimala isključivo rizike autoodgovornosti i čiji su troškovi prodaje bili neuobičajeno visoki. Trenutna situacija, gde među osiguravačima dominiraju svetski i regionalni referentni osiguravači sa ino kapitalom, obezbeđuje određenu sigurnost da se iskustva prošlosti neće ponoviti.

Takođe, novi Zakon o osiguranju i nadzor nad ovom industrijom je neuporedivo složeniji i zahtevniji i prethodne iskustvene pojave su, u novim uslovima nadzora, zanemarljive.

Iza Milenijum osiguranja stoji moćna kompanija, Adris grupa. Koliko vam to daje “vetar u leđa”, koliko vam znači u poslovanju i u čemu se ogleda podrška?

Jako nam je bitna snaga Adrisa, koja uliva poverenje kako našim zaposlenima tako i klijentima. S obzirom da smo započeli sa jačanjem lokalnog brenda, prepoznatljivost našeg akcionara nam poprilično olakšava posao. Takođe, odnosi među našim korporativnim klijentima su na zavidnom nivou.

Croatia osiguranje kao matična kompanija koja je naš direktni vlasnik, transferom znanja i podrške nam dosta pomaže u razvoju u svim segmentima poslovanja, undewritingu, prodaji, reosiguranju, finansijama itd.

Kakvi su dalji planovi Milenijum osiguranja u pogledu rasta na tržištu?

Što se lokalnog tržišta tiče, zadatak je organski rast kompanije kojom rukovodim i sve strategije koje smo pripremili za ovu godinu su usmerene na razvoj Milenijum osiguranja.

Šta su ciljevi za ovu godinu i neki srednjoročni plan? Šta će biti u fokusu i na šta ćete staviti akcenat kada su u pitanju proizvodi osiguranja i inovacije?

Jedan od ciljeva je rast portfelja, za koji se borimo da bude brži od rasta tržišta, te funkcionalni profit kao kruna poslovanja. Jako bitan cilj i cilj koji je Izvršni odbor postavio je menadžment ljudskih resursa i ulaganja u naše zaposlene – povećanje kvaliteta znanja i veština zaposlenih je od suštinskog značaja i u ovom segmentu mnogo ulažemo. Takođe, stvaranje korporativne kulture prema uzoru na akcionara i izvrsnosti pojedinaca su takođe zadaci u ovom periodu.

Već sam spomenuo razvoj određenih proizvoda koji su u toku. Mi smo jedna od malog broja kompanija koja ima dozvolu za dobrovoljna (privatna) zdravstvena osiguranja za bolnička i vanbolnička lečenja, a čije rizike nismo preuzimali. Još uvek razmatramo penetraciju u tom segmentu. Takođe, vidimo mogućnost za rast u agrobiznisu. Što se tiče pojedinih segmenata tržišta, stanovništvo i SME sektori su izazov za sve osiguravače i ovo je još uvek jedno veliko, slobodno tržište. Javne nabavke i korporativna osiguranja su poprilično kapitalizovani i ovde bi trebalo da budemo posebno oprezni.

Udruženje osiguravača je najavilo i edukativnu kampanju koju će permanentno sprovoditi u narednom periodu. Šta mislite u kom smeru ona treba da teče, kako animirati građane da se više osiguravaju?

Dobra ideja i inicijativa UOS-a će omogućiti prepoznatljivost potrebe za uslugama osiguranja i ovakve aktivnosti su nam nedostajale. Korporativni klijenti i javni sektor imaju kontinuitet osiguranja. Smer kojim treba ići su mikro, mala i srednja preduzeća, koja moraju biti motivisana da zaštite svoj biznis, inokosni vlasnik te zdravlje i život, kako bi preduzeća koja su osetljiva na ovakve neželjene događaje bila obezbeđenja.

Osiguranje lica takođe predstavlja veoma veliki prostor za edukaciju u delu osiguranja života, imovina, vozila, zdravlja. Pojave prirodnih rizika postaju sve frekventnije i stanovništvo mora biti upoznato sa posledicama, ali i obezbeđenjima i alternativama. Dakle, energiju treba usmeriti u tom pravcu te industrija i UOS zajedničkim aktivnostima mogu da približe prednosti polise osiguranja široj javnosti.

Šta vidite trenutno kao najveći problem na tržištu za dalji rast tržišta osiguranja i kako doći do famozne milijarde evra ukupne premije?

Nije daleko milijarda evra ukupne godišnje premije. Životna osiguranja, sa predznakom višegodišnjih osiguranja i već ozbiljnom akumulacijom matematičke rezerve i višegodišnjih aranžmana, iz godine u godinu uvećavaju premiju. Zdravstvena osiguranja rastu i po 40 odsto godišnje. Približavanjem vratima Evropske unije, privatna zdravstvena osiguranja će, izmenom pojedinih zakona, doneti određeni agregat premije osiguranja, kao što je, recimo, slučaj u Hrvatskoj i Sloveniji.

Poljoprivredni proizvođači trenutno osiguravaju svoje useve i plodove u jednocifrenom procentu u odnosu na ukupan broj registrovanih i neregistrovanih poljoprivrednih proizvođača, dok Ministarstvo poljoprivrede subvencioniše 40 % premije osiguranja za gazdinstva do 20 ha, tako da i u tom segmentu možemo da očekujemo rast.

Novi Zakon o osiguranju, koji je liberalizovao angažovanje licenciranih prodavaca na osnovu ugovora o dopunskom radu, koliko vidimo stvara novu armiju eksterne prodajne mreže. Poželjno bi bilo da se ovaj segment liberalizuje i na nivou društava za osiguranje, čime bi troškovi prodaje bili niži i jednostavniji za planiranje i čijim oslobađanjem bi osiguravači usmerili pažnju i sredstva za razvoj drugih tržišnih niša.

Kakve poslovne rezultate je Milenijum osiguranje postavilo za ovu godinu?

U ovoj godini očekujem da Milenijum ostvari rast premije brži od rasta tržišta, rast profita, uvećanje investicionog portfolija i da pripremimo potrebnu kapitalnu adekvatnost za novi standard u koji ulazimo u narednoj godini, Solventnost II.

Vi ste u Milenijumu od 2015. godine, kada ste bili član Odbora, danas ste predsednik Izvršnog odbora. Kako vidite Milenijum osiguranje u budućnosti i da li ga vidite uopšte na srpskom tržištu?

Da pojasnim, od samog starta je ideja dolaska u Milenijum osiguranje bila da budem imenovan na poziciju na kojoj sam sada. Usaglašavanje sa novim Zakonom u osiguranju i potrebne saglasnosti regulatora smo čekali kako bi se i formalno institucionalizovao Izvršni odbor.

U budućnosti Milenijum osiguranje vidim na većoj tržišnoj poziciji i sa polivalentijim porfoliom, razvijenim kanalima prodaje i atraktivnim proizvodima. Naravno, i sa kadrovima kojima se već sada ponosimo, ali i sa kojima ćemo se ponositi i u budućnosti.

Izvor: Svet Osiguranja, razgovarala: Vesna Lapčić