logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete i unapređenje komunikacije između korisnika i pružalaca usluga osiguranja.

2021 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

NBS: Smanjen broj pritužbi na rad društava za osiguranje

BEOGRAD • Korisnici finansijskih usluga za devet meseci podneli su 1.491 pritužbu na rad banaka, osiguravajućih društava i drugih finansijskih institucija.

narodna-banka-srbije-1200x630

Sektor za zaštitu korisnika finansijskih usluga Narodne banke Srbije, u periodu januar – septembar 2019. godine, korisnicima finansijskih usluga aktivno je pružao pomoć u ostvarivanju njihovih prava postupanjem po pritužbama na rad finansijskih institucija, posredovanjem u rešavanju spornih odnosa, kao i informisanjem i edukacijom korisnika.

Od ukupnog broja pritužbi, 53,5% se odnosilo na rad društava za osiguranje, 46,3% na rad banaka, po 0,1% na rad platnih institucija i društava za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima, a na rad ostalih davalaca finansijskih usluga nije bilo pritužbi.

Pritužbe na rad društava za osiguranje

U periodu od 1. januara do 30. septembra 2019. godine, primljeno je 798 pritužbi na rad društava za osiguranje, što je za 7,32% manje nego u posmatranom periodu prethodne godine.

Najveći broj pritužbi na rad društava za osiguranje u periodu januar – septembar 2019. godine odnosio se na na neživotna osiguranja, pre svega autoodgovornost 34,7% i osiguranje od posledica nesrećnog slučaja 25,6%.

Posredovanje pred Narodnom bankom Srbije

U posmatranom periodu, primljeno je 228 predloga za posredovanje, a prihvaćena su 63 predloga. U tom vremenskom periodu, održano je 57 postupaka, od čega se na društva za osiguranje odnosilo 64,9% postupaka, a na banke 35,1%.

Najveći broj postupaka posredovanja, kod društava za osiguranje odnosio se na autoodgovornost, a kod banaka na platne račune.

Tagovi: #osiguranje   #nbs   #pritužbe