logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete i unapređenje komunikacije između korisnika i pružalaca usluga osiguranja.

2021 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Nakon poplava poraslo interesovanje za zaštitu imovine

BEOGRAD • Dunav osiguranje je za isplate odštete nastale tokom katastrofalnih majskih poplava primilo zahteve u ukupnom iznosu od 1,16 milijardi dinara, a od tada je povećan interes za zaštitu imovine od prirodnih nepogoda, izjavila je menadžerka za odnose sa javnošću te kompanije Jugoslava Smiljković.

Većina potraživanja je već isplaćena, a „Dunav osiguranje“ je spremno i za nova potraživanja i naknadu šteta od poplava na jugu Srbije, istakla je Smiljković.

Ona je dodala da je bilo odštetnih zahteva kako građana, tako i preduzeća, a najveći potraživač bila je Elektroprivreda Srbije (EPS) koja je pretrpela veliku štetu.

Smiljković je navela da kompanija „Dunav osiguranje“ pruža osiguravajuću zaštitu različitim vidovima pokrića, bilo u okviru osnovnog pokrića ili dopunskim ugovorom.

„Kod omasovljenih usluga poput auto-kaska, osiguranja vikendica, stvari u domaćinstvu, računara, prenosive tehnike, kao i kod osiguranja životinja, rizik od poplave je uključen u osnovno pokriće u cilju obezbeđenja kompletne zaštite osiguranika“, objasnila je Smiljković.

S druge strane, kod osiguranja od industrijskih i komercijalnih rizika, osiguranja objekata u izgradnji i montaži, kao i kod osiguranja useva i plodova, rizik od poplave se posebno ugovara, u zavisnosti od verovatnoće njegovog ostvarenja i interesovanja samog klijenta, naglasila je Smiljković.

Ona je ukazala da stručni timovi „Dunav osiguranja“ nastoje da u direktnom kontaktu sa osiguranikom pomognu u izboru pokrića rizika za zaštitu imovine i interesa naročito kada je u pitanju osiguranje od prirodnih nepogoda koje su neprevidive i mogu imati katastrofalne posledice, kao što je to bio slučaj u Srbiji, ali i na permanentnoj edukaciji građana i o drugim vrstama osiguranja.

Smiljković je rekla da je procedura za zaključivanje ugovora o osiguranju jednostavna, a rok za isplatu odštete traje 10 dana nakon podnošenja dokumentacije.

Takođe, treba imati u vidu da je cena te usluge pristupačna i višestruko manja od štete koja može nastati, kazala je Smiljković.

izvor: TANJUG