logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete i unapređenje komunikacije između korisnika i pružalaca usluga osiguranja.

2021 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Makedonci nisu skloni osiguranju

SKOPLJE • Tržište osiguranja u Makedoniji zabeležilo je prošle godine porast poslovanja od 6,0 odsto, ali i dalje važi kao nerazvijeno, posebno imajući u vidu da je autoosiguranje obavezno za sve vlasnike automobila, piše danas makedonski portal „Kapital“.

Koliko je neiskorišćen potencijal za osiguranje u toj zemlji pokazuje i podatak da premija osiguranja po stanovniku iznosi 57 evra, što je, na primer, 17 puta manje nego u Sloveniji ili 35 puta manje od evropskog proseka.

Mada brzina rasta nije zadovoljavajuća, stvari se, prema oceni osiguravača, ipak kreću na bolje, jer strani investitori koji dolaze u zemlju sa sobom nose kulturu osiguranja i žele bar na taj način da smanje rizik ulaska u novi posao i na novo tržište.

„Poboljšanje poslovne klime u zemlji doprinosi povećanju stranih investicija, što je jedan od faktora za rast i razvoj tržišta osiguranja u zemlji“, kaže generalni direktor Triglav osiguranja Sanja Tančevska.

Ona je dodala da strane kompanije imaju dobru praksu da u svoje investicije, kao jednu od nezaobilaznih ali i velikih stavki, zaračunavaju osiguranje i pokrivenost kod neke poznate osiguravajuće kuće.

„Sve to doprinosi da se u Makedoniji sve više menjaju navike i potrebe za osiguranjem“, dodala je Tančevska.

Na polju osiguranja stanovništva, životno osiguranje već nekoliko godina za redom obara rekorde sa dvocifrenim stopama rasta.

Prema preliminarnim podacima za prošlu godinu, za životno osiguranje uplaćeno je 14,5 miliona evra, što je 20 odsto više nego u 2013. godini.

Tončevska je ukazala da su ranije dominirala osiguranja motornih vozila a da je danas potražnja značajno proširena na osiguranje imovine od požara i nepogoda, kao što su poplave ili zemljotresi.

Ona je dodala da se Makedonci sve više osiguravaju i od finansijskih gubitaka usled prekida radnog odnosa i od profesionalne odgovornosti, a u porastu je i osiguranje za zaposlene i njihove porodice od raznih nesreća.

S druge strane, menadžersko osiguranje i osiguranje mašina od loma, zatim osiguranje tereta i osiguranje od odgovornosti postale su potpuno neinteresantne i nalaze se na samim marginama aktivnosti osiguranja.

Izvor: novosti.rs