logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete i unapređenje komunikacije između korisnika i pružalaca usluga osiguranja.

2021 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Građani Srbije sve više osiguravaju život

BEOGRAD • Najveći potencijal za razvoj na tržištu osiguranja u Srbiji ima osiguranje života, zatim osiguranje od nezgode i osiguranje imovine. 

Ovo su rezultati istraživanja tržišta i osiguravajućih kompanija, koje je u decembru 2015. sproveo institut IPSOS Strategic Marketing u saradnji sa Grawe osiguranjem.


Osiguranje života beleži popularnost od 36 odsto u 2014. godini, dok je taj procenat iznosio oko 30 odsto u prethodnim godinama, navodi se u saopštenju osiguravajuće kompanije Grawe, koja je učestvovala u istraživanju. Rast ovog parametra beleži i osiguranje imovine sa 23 odsto poznatosti, što je najveći procenat u dosadašnjim istraživanjima. Za osiguranje života je zainteresovano 22 odsto pripadnika populacije između 30 i 65 godina života, dok se skoro isti procenat građana izjasnio da im je potrebno više informacija o ovom proizvodu. Kada je reč o vrstama proizvoda osiguranja, prvi proizvodi koje građani navode su: osiguranje života i osiguranje vozila, dok sa manjim procentom sledi osiguranje nepokretne imovine i dobrovoljno zdravstveno osiguranje. Preferirani način informisanja o osiguravajućim proizvodima je kontakt sa agentima osiguravajućih kuća (37 odsto), što je 10 procenata više u odnosu na televiziju, koja je godinama bila vodeća na skali načina informisanja o osiguranju. Tradicija i ugled osiguravajuće kuće, iskustvo u poslovanju, odnos cene i kvaliteta usluge, visina dobiti i broj osiguranika – najčešći su kriterijumi građana za izbor osiguravajuće kuće, a svake godine se značajno povećava procenat ispitanika koji kao kriterijum za izbor navode preporuku, navodi se u saopštenju. Izvor: Tanjug
VESTI iz osiguranja   |  Budite u toku…