logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete i unapređenje komunikacije između korisnika i pružalaca usluga osiguranja.

2024 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Gostovanje Jutarnji program Studio B

Nenad Srećković | Centar za Osiguranje