logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete i unapređenje komunikacije između korisnika i pružalaca usluga osiguranja.

2021 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Generali: Prijava štete 24 časa uz zakazivanje procene

SRBIJA • S ciljem unapređenja usluge, Generali Osiguranje Srbija pored telefonske prijave štete od novembra uvodi i telefonsko zakazivanje procene štete na motornim vozilima.

Telefonsko zakazivanje procene štete na motornim vozilima

Klijenti kasko i obaveznog osiguranja motornih vozila moći će da prijave štetu na vozilu putem Kontakt centra 24 časa dnevno, a pregled i procenu štete moći će da zakažu radnim danima od 8 do 18 časova.

Generali Osiguranje Srbija ovim brzim, lakim i komfornim načinom prijave štete svojim korisnicima omogućava značajnu uštedu vremena. Usluga zakazivanja procene štete za sada je dostupna samo na teritoriji Beograda, sa namerom da se uskoro proširi i na ostatak Srbije. Tokom 2016. godine Generali Osiguranju Srbija podneto je ukupno 183.276 odštetnih zahteva po osnovu osiguranja na motornim vozilima. Prema Pregledu osiguranja i šteta u obaveznom osiguranju vlasnika motornih vozila od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima Narodne banke Srbije za april 2017. godine, ažurnost Generali Osiguranja Srbija u isplati šteta je 98,90%.
VESTI iz osiguranja   |  Budite u toku…