logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete i unapređenje komunikacije između korisnika i pružalaca usluga osiguranja.

2021 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

DUNAV osiguranje: Specijalna zimska ponuda osiguranja

SRBIJA  • Od 25. novembra ove do 29. februara 2016. godine, DUNAV osiguranje nudi posebne uslove prodaje paketa putnog i putničkog zdravstvenog osiguranja za pravna i fizička lica.

Uz popuste na premiju prilikom ugovaranja ove vrste osiguranja, koje kompanija tradicionalno odobrava u susret zimskoj turističkoj sezoni, osiguranicima se pružaju i povoljniji uslovi za osiguranje pomoći na putu i kupovinu zelene karte.


U zavisnosti od obima pokrića, osiguranici koji zaključe ugovor o paketu putnog osiguranja za poslovna i turistička putovanja u inostranstvo, koja u kontinuitetu ne traju duže od 90 dana, stiču pravo na popust od:    •   15 odsto na premiju osiguranja – ukoliko se zaključi samo osnovno osiguravajuće pokriće (putničko zdravstveno osiguranje, osiguranje od posledica nesrećnog slučaja ili nezgode i osiguranje od građanske odgovornosti),    •   odnosno popust od 20 odsto na premiju osiguranja – ukoliko se uz osnovno osiguravajuće pokriće ugovori jedno ili oba dopunska osiguravajuća pokrića (osiguranje od otkaza putovanja i osiguranje prtljaga). Osiguranicima koji zaključe ugovor o putničkom zdravstvenom osiguranju za poslovna ili turistička putovanja u inostranstvo, koja u kontinuitetu ne traju duže od 30 dana, odobrava se popust od 10 odsto na premiju. Pored odobrenih popusta, klijentima koji u akcijskom periodu kupe individualnu ili porodičnu polisu putničkog zdravstvenog osiguranja, odnosno ugovore paket putnog osiguranja, biće odobrene i dodatne pogodnosti:   •   popust na cenu međunarodne karte osiguranja, tako da zelena karta košta samo 1.800 dinara   •   30 odsto popusta na premiju osiguranja pomoći na putu, s početkom trajanja osiguranja u akcijskom periodu. Izvor: dunav.com