logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete i unapređenje komunikacije između korisnika i pružalaca usluga osiguranja.

2021 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

DUNAV osiguranje: Prvi u Srbiji po visini premije

SRBIJA • Najveće tržišno učešće po visini premije u 2015. godini na srpskom tržištu ostvarila je Kompanija Dunav osiguranje, rečeno je na predstavljanju specijalne edicije Finansije TOP 2015/2016. u izdanju magazina Biznis i finansije.

 DUNAV osiguranje: Prvi u Srbiji po visini premije
Izveštaji o poslovanju subjekata u finansijskom sektoru, pa i osiguravajućih društava u 2015. godini pokazuju da je delatnost osiguranja, nakon višegodišnjeg slabog rasta, u 2015. gotovo dostigla rast iz pretkrizne 2007. godine, rečeno je na konferenciji za novinare. U prethodnoj godini ostvaren je rast ukupne premije za više od 13 odsto, pri čemu je premija životnog osiguranja porasla čak za 17,5 posto, a premija neživotnog premašila 12 procenata. Kada se posmatraju dva veoma bitna indikatora razvijenosti tržišta – učešće ukupne premije u BDP Srbije i učešće premije životnog osiguranja u ukupnoj osiguravajućoj premiji, evidentno je da domaće tržište još nije dostiglo naročito visok nivo. U 2015. ukupna premija osiguranja učestvovala je u BDP Srbije sa oko dva odsto, što je gotovo istovetan pokazatelj još od 2005. godine, dok je učešće životnog osiguranja u ukupnoj osiguravajućoj premiji iznosilo 24 odsto, u odnosu na 23,1 odsto 2014. godine, s tim što je te godine evropski prosek dosegao čak 59,1 odsto. Svega 12 do 15 odsto građana ima neku polisu osiguranja. To ukazuje da za svih 20 osiguravača na domaćem tržištu postoji dovoljno prostora za rast, rečeno je na predstavljanju edicije. Izvor: www.novaekonomija.rs
VESTI iz osiguranja   |  Budite u toku…