logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete i unapređenje komunikacije između korisnika i pružalaca usluga osiguranja.

2021 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

DUNAV osiguranje: Odluka o raspodeli dobiti

BEOGRAD • Nadzorni odbor Dunav osiguranja sazvao je redovnu skupštinu kompanije za 27. april na kojoj bi trebalo da bude doneta odluka o raspodeli dobiti.


Dunav je prošle godine ostvario bruto premiju od 21,5 milijardi dinara što je rast od 22,3% u odnosu na godinu pre. Takođe, ostvarena je neto dobit od 370,3 miliona dinara u odnosu na gubitak od 1,4 miljarde registrovan 2014. godine.

Nadzorni odbor je predložio da se skoro celokupna dobit rasporedi u dividendu. Akcionarima će pripasti bruto dividenda u visini od 370,3 miliona dinara odnosno 42,18 dinara po akciji.

Najveći akcionar Dunava je država koja poseduje 94,1% akcija dok se ostatak nalazi u rukama manjinskih akcionara. Po poslednjoj ceni akcija na Beogradskoj berzi od 835 dinara tržišna vrednost kompanije iznosi 3,5 milijardi dinara (28,7 mil EUR).

Izvor: wisebroker.rs
VESTI iz osiguranja   |  Budite u toku…