logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete i unapređenje komunikacije između korisnika i pružalaca usluga osiguranja.

2021 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Dobit osiguravajućih kuća sedam miliona eura

CRNA GORA • Osiguranja u Crnoj Gori je u 2018. godini nastavilo profitabilno poslovanje.

trziste-osiguranja-1200x630

Ukupna neto dobit iznosila 7,1 milion eura, pokazao je Izveštaj o stanju na tržištu osiguranja.

Podaci pokazuju da je svih devet osiguravajućih kuća koje su prisutne na crnogorskom tržištu pozitivno poslovalo i da je njihova aktiva dostigla sumu od 212 miliona eura što je 2,2 odsto više nego u uporednom godišnjem periodu. Izveštaj je pripremila Agencija za nadzor tržišta osiguranja (ANO).

Kako su objasnili iz ANO aktiva osiguravajućih kuća je porasla, pre svega, zbog kratkoročnih ulaganja koja su na kraju 2018. godine bila 22,5 miliona eura i taj novac je ulagan u obveznice Crne Gore.

“Crnogorski osiguravači su na kraju prošle godine raspolagali sa dugoročnim i kratkoročnim obveznicama države Crne Gore u ukupnoj vriednosti od 138,7 miliona eura što je 8,7 odsto više nego godinu ranije. Dugoročna ulaganja u državne obveznice društava za životna osguranja su bila 73,3 miliona eura, a društava za neživotna osiguranja 51,1 milion eura. Obveznice države Crne Gore na kraju prošle godine ostvaruju izuzetno visoko učešće u ukupnim dugoročnim finansijskim ulaganjima crnogorskog trzišta osiguranja na nivou od 88,7 odsto”, istakli su u ANO.

Državne obveznice su hartije koje emituje država, a koje su u funkciji održavanja likvidnosti državnog budžeta.

Izveštaj je pokazao da je stanje na tržištu osiguranja stabilno, sa nastavkom pozitivnih trendova u kretanju glavnih pokazatelja na tržištu u 2018. godini.

“Devet društava za osiguranje ostvarilo je ukupnu bruto fakturisanu premiju u iznosu od 86,8 miliona eura u prošloj godini, što predstavlja rast od 6,2 odsto u odnosu na 2017. godinu. Gustina osiguranja (bruto premija po glavi stanovnika) iznosila je 139,6 eura i zabeležila je rast od 6,2 odsto u poređenju sa godinom ranije. Svih devet osiguravajućih kuća na tržištu osiguranja u Crnoj Gori je bilo kapitalno adekvatno i likvidno, dok je pokazatelj solventnosti osiguravača na nivou tržišta ostvario prosečnu vrednost od 1,8. Posmatrano na nivou celokupnog tržišta osiguranja ostvaren je visok nivo pokazatelja ažurnosti u rešavanju šteta od 92,7 odsto”, podaci su ANO.

Rastu ukupne bruto fakturisane premije na nivou tržišta osiguranja najviše je doprinio rast brute fakturisane premije neživotnih osiguranja i to u apsolutnom iznosu od 3,99 miliona eura, dok je rast bruto fakturisane premije životnih osiguranja bio 1,06 miliona eura. Analiza ANO pokazuje da je najzastupljenija vrsta osiguranja na tržištu i dalje osiguranje od odgovornosti zbog upotrebe motornih vozila gde je fakturisano 36,7 miliona eura bruto premije i ostvareno učešće od 42,3 odsto u ukupno fakturisanoj premiji na tržištu.

Pored ove vrste, značajnija učešća su ostvarila: osiguranje života (15,7 odsto), osiguranje od posledica nezgode (12,4 odsto), ostala osiguranja imovine (8,1 odsto) i kasko osiguranje motornih vozila (7,38 odsto).

Iz ANO su objasnili da su ove vrste osiguranja u tržišnoj bruto fakturisanoj premiji u prošloj godini učestvovala sa 85,7 odsto i to predstavija blagi rast u odnosu na 2017. godinu kada je učešće tih vrsta osiguranja bilo 85,2 odsto.

“Podaci ukazuju na visoku koncentraciju tžišta na veoma mali broj vrsta osiguranja, ali i na činjenicu da i dalje najznačajniju zastupljenost na tržištu osiguranja imaju obavezna osiguranja u saobraćaju i to na nivou od 43,5 odsto”, ocena je u Izveštaju.
Na crnogorskom tržištu osiguranja u toku 2018. godine poslove osiguranja je obavljalo devet osiguravajućih kuća od kojih su četiri za poslove životnih osiguranja (Grave, Lovćen životno, Unika životno i Viner štediše) i pet kuća za poslove neživotnih osiguranja (Lovćen neživotno, Unika neživotno, Sava, Đenerali i Svis).

Milion za štete

Osiguravajuće kuće su u Garantni fond (iz kojeg se isplaćuju odštetni zahtjevi) prošle godine uplatile 1,41 milion eura po osnovu doprinosa. Istovremeno iz Garantnog fonda je isplaćeno 1,03 miliona eura za štete.

“U izvještajnom periodu od ukupno 793 zahteva za isplatu štete (177 šteta preneseno je iz 2017. godine) rešeno je 657 zahtjeva od čega je 149 zahteva za isplatu štete odbijeno, a 508 šteta je isplaćeno”, kazali su u ANO.

Lovćen i Sava osiguranje imaju najveće tržišno učešće

Kada je u pitanju raspored tržišnog učešća osiguravajućih kuća najveće tržišno učešće mjereno bruto fakturisanom premijom zadržalo je Lovćen osiguranje sa učešćem od 35,4 odsto sa 30,7 miliona eura bruto fakturisane premije. Zatim slijede Sava osiguranje sa 14,7 odsto (12,8 miliona), Uniqa neživotno sa 13,2 odsto (11,5 miliona), Đenerali osiguranje sa 12,7 odsto (11,1 milion), Grave osiguranje sa 7,9 odsto (6,9 miliona), Svis osiguranje sa 6,4 odsto (5,5 miliona), Winer štediše životno sa 4,9 odsto (4,3 miliona), Lovćen životna osiguranja sa 2,5 odsto (2,1 milion) i Uniqa životno osiguranje sa 2,2 odsto (1,9 miliona)

Najveću zastupljenost u ukupnoj aktivi ima Grave osiguranje (25,9 odsto), Lovćen osiguranje (23,7 odsto), Đenerali osiguranje (11,7 odsto) i Sava osiguranje (11,4 odsto)

Izvor: bankar.me