logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete i unapređenje komunikacije između korisnika i pružalaca usluga osiguranja.

2021 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

DDOR Novi Sad uveo dvodomni sistem upravljanja

SRBIJA • DDOR Novi Sad a.d.o. je nakon sednice Skupštine akcionara, održane u ponedeljak 20. juna 2016. godine, promenio svoj sistem upravljanja u dvodomni, i time uskladio poslovanje, organizaciju, obaveze i organe upravljanja sa odredbama Zakona o osiguranju koji je usvojen decembra 2015. godina.

 DDOR Novi Sad uveo dvodomni sistem upravljanja
Imenovan je Izvršni odbor, koji je sada na čelu Kompanije, a koji čine: Giorgio Marchegiani predsednik, Tatjana Rakočević, Maurizio Valla, Vidan Marković i Ivan Grujić. Uz Izvršni odbor, organe upravljanja čini i Nadzorni odbor, na čijem je čelu Prof. Veroljub Dugalić. Ovakav način upravljanja i organizacije, postavlja osnove za budući rast kompanije, prateći trogodišnji plan poslovanja, koji je usvojen u skladu sa poslovnim smernicama „Gruppo Assicurativo Unipol“. Osiguravajuće društvo DDOR, stabilno i sigurno unapređuje svoj položaj na tržištu osiguranja u Srbiji, kao član italijanske UNIPOL GRUPE, jedne od vodećih osiguravajućih grupacija u Evropskoj uniji, sa više od 16 miliona klijenata i ukupnom premijom iz direktnog osiguranja od oko 17,5 milijardi evra u 2015. godini. Izvor: www.ddor.rs
VESTI iz osiguranja   |  Budite u toku…