logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete i unapređenje komunikacije između korisnika i pružalaca usluga osiguranja.

2021 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Da li se smanjuje AO premija osiguranja?

SRBIJA • Narodna banka Srbije smatra da ima prostora za smanjenje premije osiguranja od autoodgovornosti, ali da ona ne može da donosi odluku o promeni „cene“ osiguranja
NBS: Ima prostora za manje osiguranje, ali ne odlučujemo mi.
Kako su naveli u saopštenju, da ima osnova da se smanji iznos osiguranja dokazuju i podaci o učešću šteta u premiji. NBS se oglasila povodom napisa u medijima o troškovima premije osiguranja od autoodgovornosti i tehničkih pregleda, a u svom saopštenju ističe da je obaveza Udruženja osiguravača Srbije (UOS) da u skladu sa Zakonom o obaveznom osiguranju u saobraćaju, razmotri ove i sve ostale faktore i uputi na saglasnost odgovarajući predlog Narodnoj banci Srbije. Narodna banka Srbije ne može u skladu sa članom 108. Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju da donosi odluku o promeni „cene“ osiguranja od autoodgovornosti. Dakle za eventualno donošenje novog premijskog sistema i tarife kojim bi se promenila premija osiguranja od autoodgovornosti treba se obratiti UOS-u, a Narodna banka Srbije bi nakon upućenog predloga u skladu sa svojim ovlašćenjima razmotrila da li eventualni predlog UOS-a može da ugrozi zaštitu prava osiguranika i trećih oštećenih lica, kao i stabilnost tržišta. Iz NBS su istakli i da navodi da je NBS dala saglasnost na povećanje premije osiguranja od autoodgovornosti kako bi obezbedila plaćanje naknada/provizija tehničkim pregledima u iznosu od čak 25 odsto premije ne stoje, jer je navedeno suprotno Zakonu o obaveznom osiguranju u saobraćaju koji određuje maksimalni iznos režijskog dodatka (služi za pokriće troškova sprovođenja osiguranja), a NBS je u više navrata sprovodila postupke kontrole i izricala mere nadzora uključujući i novčane kazne društvima za osiguranje i njihovim rukovodiocima upravo zbog kršenja ovog člana Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju. Podsetimo, Ministarstvo finansija i Narodna banka Srbije rade na izradi novog Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju, rečeno je u Narodnoj banci Srbije. Mediji prenose da su pojedini tehnički pregledi najavili da će ponovo podići cenu pregleda automobila prilikom registracije sa sadašnjih 3.000 do 3.500 dinara na 5.000 do 6.000 dinara, kao da je cena obaveznog osiguranja vozila dosta povećana prethodnih godina. Taj potez pravdaju time što su im osiguravajuće kuće smanjile proviziju na polise osiguranja vozila. Izvor: b92.net
VESTI iz osiguranja  |  Budite u toku!

Tagovi: #osiguranje   #osiguranja   #ao   #autoodgovornost   #nbs