logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete i unapređenje komunikacije između korisnika i pružalaca usluga osiguranja.

2021 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

CRNA GORA: Sava osiguranje premašilo planove

GRNA GORA • Sava osiguranje AD, koje je u vlasništvu grupacije Sava Re iz Ljubljane, je i u 2016. godini ostvarilo dobre rezultate. Ostvareni profit je 20 odsto veći od planiranog, što iznosi 1,2 miliona eura neto.

Grupa Sava Re je 2016. godinu završila sa profitom, koji nakon oporezivanja iznosi 32,9 miliona eura.
U 2016. godini fakturisano je 11,66 miliona eura premije, što je 4,2 odsto više u odnosu na 2015. godinu. U isto vreme, za štete je isplaćeno 4.289.893 eura, odnosno 3.984 štete, što je 3,1 odsto više nego u prethodnoj godini. Uprkos izazovnim uslovima na domaćem tržištu osiguranja, godinom iza nas možemo biti veoma zadovoljni. Naša kompanija je uspešno završila i poslovnu 2016. godinu, uz ostvarenu dobit u iznosu od 1,2 miliona eura. Uspeli smo da održimo poslovnu stabilnost i sa 17,5 odsto tržišnog učešća zadržali drugu poziciju po veličini na domaćem tržištu osiguranja. rekao je izvršni direktor Nebojša Šćekić. Ukupna bruto fakturisana premija za osiguranje odgovornosti zbog upotrebe motornih vozila za 2016. godinu veća je za 10 odsto u odnosu na 2015. godinu. U 2016. godini, po osnovu kasko osiguranja motornih vozila, fakturisano je 1,29 miliona eura premije ili 3 odsto više nego u 2015. Učešće ove vrste osiguranja u ukupnom portfoliju Društva gotovo je nepromenjeno u odnosu na 2015. godinu i iznosi 11,1 odsto. Takođe, u 2016. godini, fakturisano je 10 odsto više premije osiguranja pomoći na putovanju u odnosu na 2015. godinu. Na kraju 2016. godine, Društvo je imalo bruto tehničke rezerve u iznosu od 15,29 miliona eura, koje su veće za 5,4 odsto u odnosu na 2015 godinu. Pokrivenost bruto tehničkih rezervisanja Društva na kraju 2016. godine iznosi 109,07 odsto. Sredstva tehničkih rezervi namenjena su za realizaciju jednog od osnovnih ciljeva Društva – blagovremeno izvršavanje obaveza prema korisnicima naših usluga. Grupa Sava Re je 2016. godinu završila sa profitom, koji nakon oporezivanja iznosi 32,9 miliona eura. Grupa je ostvarila i 490,2 miliona eura bruto fakturisane premije ili 0,8 odsto više nego u 2015. godini. Sava osiguranje AD Podgorica posluje na crnogorskom tržištu neživotnih osiguranja već 18 godina, a od kraja 2007. godine je član grupe Sava Re iz Ljubljane.
VESTI iz osiguranja   |  Budite u toku…