logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete i unapređenje komunikacije između korisnika i pružalaca usluga osiguranja.

2021 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Banca Intesa i Generali osiguranje predstavili novi proizvod za poljoprivrednike

NOVI SAD • Banca Intesa, u saradnji sa kompanijom Generali Osiguranje Srbija i KfW Razvojnom bankom Nemačke, razvila je Agroprotekt kredit, jedinstveni proizvod na tržištu namenjen finansiranju poljoprivredne proizvodnje sa integrisanom polisom osiguranja useva.


Agroprotekt kredit može se koristiti za finansiranje nabavke obrtnih sredstava i repromaterijala za proizvodnju ratarskih kultura – pšenice, ječma, kukuruza, šećerne repe, suncokreta i soje, i uključuje polisu osiguranja useva od osnovnih rizika koji obuhvataju grad, požar i udar groma. Kredit je namenjen registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima fizičkih lica, kao i pravnim licima i preduzetnicima koji se bave ratarstvom i registrovani su na teritoriji AP Vojvodine.

„Ovaj inovativni proizvod koji smo kreirali u saradnji sa našim dugogodišnjim partnerima predstavlja još jednu potvrdu strateškog usmerenja Banca Intesa da pruža podršku sektoru agrara kao ključnom nosiocu ukupnog privrednog razvoja, ali i našeg opredeljenja da stalnim radom na unapređenju proizvoda jačamo odnose sa klijentima u segmentu poljoprivrede. Jedinstvene karakteristike Agroprotekt kredita će omogućiti poljoprivrednicima da u jednom proizvodu dobiju i neophodna finansijska sredstva i osiguranje od potencijalne štete bez dodatne naknade, čime ćemo im omogućiti da po konkuretnoj ceni obezbede repromaterijale po svom izboru i potrebama i o istom trošku osiguraju svoje useve bez obzira na vremenske prilike i nepogode, a polisa je dodatna garancija da će im investicija biti vraćena“, izjavio je Darko Popović, član Izvršnog odbora i direktor Divizije za poslovanje sa fizičkim licima i malim biznisom Banca Intesa.

Agroprotekt kredit dostupan je indeksiran u evrima i u dinarima, i odobrava se u iznosu od 1.000 do 100.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, uz fiksnu kamatnu stopu i rok otplate do 12 meseci. Krediti indeksirani u evrima dostupni su uz kamatnu stopu od 6,5 odsto na godišnjem nivou, dok dinarski model kredita banka plasira sa godišnjom kamatnom stopom od 9,9 odsto. Dinamika otplate kredita je prilagođena specifičnim potrebama poljoprivrednika, a u skladu sa tim pozajmljena sredstva se mogu vraćati u vidu mesečnih, tromesečnih ili šestomesečnih rata, ili jednokratno, u celosti, po dospeću kredita.

„Razvijanjem ovog jedinstvenog proizvoda na našem tržištu, klijentima Banca Intesa omogućeno je da na jednostavan način obezbede zaštitu svoje investicije, jer savremena poljoprivredna proizvodnja koja podrazumeva profesionalizaciju, povećanje ulaganja i usku specijalizaciju, ne ostavlja prostor proizvođaču za nepredviđene gubitke. Mi već godinama blisko sarađujemo sa poljoprivrednim proizvođačima i znamo sa kojim izazovima i rizicima se svakodnevno susreću. Strateško usmerenje Generali Osiguranja Srbija je da pruži najbolju moguću podršku poljoprivredi kroz nove proizvode i najbolje uslove osiguranja. Polisa osiguranja koja je uključena u Agroprotekt kredit u slučaju štete obezbeđuje servisiranje kredita od strane Generali Osiguranja Srbija“, istakao je Branko Novaković, direktor Sektora za eksternu prodaju i bancassurance Generali Osiguranja Srbija.

Kredit je razvijen u okviru kreditne linije u vrednosti od 8 miliona evra koju su Banca Intesa i KfW Razvojna banka potpisale u decembru 2015. godine.