logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete i unapređenje komunikacije između korisnika i pružalaca usluga osiguranja.

2021 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Austrijsko tržište: Najveći rast premije u zdravstvenom osiguranju

AUSTRIJA • Austrijska osiguravajuća društva su ostvarila zaračunatu bruto premiju od 17,34 milijarde eura na kraju 2015. godine, što je povećanje od 1,55 posto u odnosu na 2014. godinu, pokazuje izveštaj koji je objavio austrijski regulator.


Premija neživota je povećana za 1,8 posto na 8,69 milijarde eura, a životna osiguranja su rasla skromnih 0,48 posto na 6,7 milijardi eura, dok je premija zdravstvenog osiguranja bila 4,2 posto veća i iznosila je 1,96 milijardi eura.

S druge strane, gledajući samo posljednji kvartal 2015. godine, zaračunata bruto premija je bila 1,18 posto manja i iznosila je 3,93 milijarde eura. U zadnjem tromesečju 2015. segment neživota je zabeležio 0,07 posto manju premiju, a životno osiguranje čak 3,72 posto niži premijski prihod, dok je zdravstveno osiguranje ostvarilo kvartalni rast premije od 3,96 posto.

Izvor:osiguranje.hr
VESTI iz osiguranja   |  Budite u toku…