logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete i unapređenje komunikacije između korisnika i pružalaca usluga osiguranja.

2021 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Atlas osiguranje prestaje sa radom

CRNA GORA • Osiguravajuća kuća Atlas Life, u vlasništvu biznismena Duška Kneževića, uskoro će prestati da radi, a svoj portfolio preneće na Grawe osiguranje.

To je zvanično potvrđeno Vijestima u Agenciji za nadzor osiguranja (ANO) i u toj osiguravajućoj kući.
Grawe osiguranje preuzima portfelj Atlas osiguranja.
ANO je, u skladu sa redovnim godišnjim planom kontrole, u 2015. godini uradila sveobuhvatnu kontrolu Atlas life. Nakon te kontrole izrekla je mere nadzora za otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti, između ostalog, i meru nadzora zbog kapitalne neadekvatnosti društva. Agencija je, u cilju obezbeđenja zaštite korisnika osiguranja, odnosno zaštite novca namenjenog za isplatu obaveza prema osiguranicima po osnovu zaključenih ugovora o osiguranju, izrekla i mjeru privremene zabrane raspolaganja imovinom koja služi za pokriće neto tehničkih rezervi. Ta mera je i dalje na snazi. “Dakle, novac koji služi za pokriće obaveza Atlas life iz ugovora o osiguranju je očuvan, nije založen, niti služi kao koletaral za obaveze drugih pravnih lica. Uz to, deponovan je i uložen u skladu sa Zakonom o osiguranju i Pravilnikom o deponovanju i ulaganju sredstava tehničkih rezervi i sredstava kapitala”, objašnjeno je iz ANO. Regulator je kazao da se trenutno sprovode aktivnosti na prenosu portfelja sa Atlas life na Grawe osiguranje, shodno zahtjevu koji je podnijet u skladu sa članom 148 Zakona o osiguranju. Prenosom portfelja Atlas life na Grawe osiguranje, kao jedno od vodećih kuća životnog osiguranja u Crnoj Gori, prava i obaveze osiguravača će preći na Grawe osiguranje. O tome će ugovarači osiguranja biti blagovremeno obaviješteni, a prava ugovarača, osiguranika i korisnika osiguranja biće u punoj mjeri zaštićena, kazali su u ANO. O zahtevu Atlas life ANO treba da odluči u roku od dva meseca od podnošenja zahteva, a istovremeno treba da odluči i o dozvoli Atlas life za obavljanje poslova životnih osiguranja. Ulaganje sredstava kapitala ne podleže zakonskim ograničenjima u pogledu propisanih oblika imovine i ista su predmet poslovne politike društva. Način i uslovi otpisa potraživanja vrše se u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima i uređeni su internim računovodstvenim politikama svakog društva za osiguranje, objasnili su iz agencije. Grawe osiguranje je početkom ove godine preuzelo Merkur osiguranje za 1,39 miliona eura. Grawe osiguranje je dozvolu za rad u Crnoj Gori dobilo 23. septembra 2004. godine. U vlasništvu je austrijskog osiguravajućeg društva Grawe (Grazer Wechselseitige Versicherung AG). Gašenjem Atlas life na crngorskom tržištu ostaće da posluje devet osiguravajućih kuća Grawe, Sava Montenegro, Lovćen osiguranje, Generali osiguranje, Lovćen životna osiguranja, Uniqa životno osiguranje, Swiss osiguranje, Wiener Stadtische životno osiguranja i Uniqa neživotno osiguranje.
VESTI iz osiguranja   |  Budite u toku…