Počnite planirati

Putno osiguranje


PUTNO osiguranje pruža Vam potpunu i pouzdanu zaštitu dok ste na privremenom putovanju i boravku u inostranstvu u slučaju iznenadnih bolesti ili nesrećnog slučaja.

putno-osiguranje

 

Ne dozvolite da Vam bilo šta pokvari putovanje, zaštitite se polisom PUTNOG osiguranja na vreme!

 Koje pokriće obuhvata?
 •      troškovi nužnog medicinskog tretmana (ambulantni tretman, lekovi, bolničko lečenje, transport …)
 •     putna asistencija (razne savetodavne usluge u vezi hitnog putovanja …)
 •     pravna asistencija (organizovanje pravne pomoći, obezbedenje usluga prevodioca …)
 Kao što su…
 •      rendgenski i ultrazvučni pregled
 •      stomatološke intervencije
 •      medicinski prevoz i hospitalizacija
 •     povratak dece i bolesnika u zemlju prebivališta
 •      nabavke neophodnih lekova i medicinskog materijala
 •     drugi troškova koji su u vezi sa iznenadnom bolešću ili povredom.

Uz dodatno uračunat ski rizik, pokriveni su troškovi za sve slučajeve koji zahtevaju hitnu medicinsku pomoć, stručnu medicinsku pomoć na ski stazi, prevoz helikopterom ili drugim sredstvom od ski staze do bolnice i dr.

 Vreme trajanja osiguranja

Osiguranje se ugovara u maksimalnom trajanju do 365 dana (zavisno od opcije), za jedno ili više putovanja. Osiguravajuće pokriće važi samo u inostranstvu. Osiguranje stupa na snagu prelaskom granice Republike Srbije, a prestaje pri povratku u zemlju.

Putno osiguranje sprovodi se preko asistenske kompanije (osiguravača) koja imaju svoju mrežu pružalaca zrdavstvenih i drugih usluga na teritoriji cele Evrope.

 Kako se ugovara?
 •      kao individualno, grupno ili porodično
 Šta je potrebno da uradite u slučaju bolesti ili nezgode?

U slučaju da Vam je potrebna asistencija usled iznenadne bolesti ili nesrećnog slučaja, potrebno je da učinite sledeće:

 •       pozovite kontakt centar osiguravača (asistenske kuće) da bi ste dobili neophodne informacije i pomoć (npr.koja zdravstvena ustanova Vam može pružiti pomoć…)
 •    •  u slučaju da niste u mogućnosti da nazovete kontakt centar osiguravača (asistenske kuće), pre pregleda, pokažite polisu lekaru ili osoblju bolnice kako bi oni prijavili osigurani slučaj
 •       sledite sva uputstva koja dobijete od predstavnika asistenske kompanije i osiguravača, u cilju brže i efikasne intervencije
 •       sačuvajte originalnu medicinsku dokumentaciju i originalne račune radi nadoknade (refundacije) troškova kada se vratite u zemlju.

Osiguranicima se u hitnim situacijama ostavlja mogućnost da mogu koristiti usluge putnog osiguranja i preko relevantnih zdravstvenih ustanova sa kojima osiguravači nemaju direktnu saradnju. U tom slučaju, Osiguravači će samim Osiguranicima ispatiti (refundirati) troškove pruženih zdravstvenih usluga koje su ugovorene njihovom polisom.

saveti-za-osiguranje

 PUTNO osiguranje  Saznajte više ↓
 ZAŠTO osiguranje?  PITANJA i odgovori… 
 SAVETI za osiguranje…  PODRŠKA…