Počnite planirati

Preuzmite ponude Osiguranje imovine


 • Centar za promociju i edukaciju u osiguranju
  Preuzmite ponude | Osiguranje imovine!
  0
 • Molimo Vas da popunite upitnik i neobavezujuće ponude DIREKTNO od Osiguravača će stići na Vaš e-mail. Uporedite i izaberite NAJBOLJE...

  1
 • Podaci neophodni za sačinjavanje informativne ponude osiguranja imovine:


  Napomena: Molimo Vas da obavezno popunite sva polja koja su označena sa *
  2
 • Lični podaci:

  3
 • Vlasnik imovine:*
  4
 • Broj telefona:*
  5
 • Ime i prezime ili naziv:*
  6
 • E-mail:*
  7
 • Mesto osiguranja:*
  8
 • Predmet osiguranja imovine:

  9
 • Predmet osiguranja imovine:*
  10
 • Vrednost imovine u evrima:*(suma osiguranja)
  11
 • Osigurani rizici:*(Izaberite osigurane rizike)
  Požar i neke druge opasnosti (udar groma, oluja, grad...)
  Izliv vode iz instalacija
  Poplava, bujica i visoke vode
  Provalna krađa i razbojništvo
  Lom stakla
  Lom (kvar) mašina
  Odgovornost prema trećim licima
  Transportni rizici
  Svi rizici
  Ostali rizici
  12
 • Dodatni podaci o predmetu i rizicima:*(Dodatne informacije: površina, godište...)
  13
 • Način plaćanja premije osiguranja:*
  14
 • Vaše pitanje/komentar/predlog:*
  15
 • 16
 • Napomena: Svi podaci koje ste uneli biće korišćeni isključivo u svrhu dostavljanja informativnih (neobavezujućih) ponuda osiguranja.
  Za tačnost informacija u ponudama odgovaraju isključivo Osiguravači koji Vam dostavljaju ponude.
  Centar Za Osiguranje štiti Vašu privatnost.

  17

Preuzmite PONUDE Osiguranje imovine | CentarZaOsiguranje.com