Počnite planirati

Osiguranje od požara i nekih drugih opasnosti


POŽARNA polisa predstavlja osnovnu polisu – njena namena je da Vašu imovinu zaštiti od POŽARA i nekih drugih opasnosti koje mogu da nanese ogromnu štetu. 

osiguranje-od-požara-i-nekih-drugih-opasnostiPosledice prouzrokovanih šteta bi mogle u dužem vremenskom periodu da ugroze Vaše poslovanje ili unište Vašu ličnu imovinu koja je predmet dugogodišnjih ulaganja i odricanja.

Nepredvidivi događaji, nažalost, u velikom broju slučajeva se ne mogu izbeći, ali se zato mogu izbeći finansijski problemi koji su njima prouzrokovani, te je poželjno da na pravi način zaključite osiguranje od požarnih rizika.

 Šta se može osigurati?
 •      •  različiti građevinski objekti i druge nepokretnosti (uključujući pripadajuću opremu i instalacije), stambeni objekti, objekti industrijskih i zanatskih organizacija, objekti poljoprivrednih gazdinstava, putevi, investicije u toku i razni drugi objekti
 •      •  nameštaj, mašine, aparati, uređaji i ostala oprema, alati…
 •      •  zalihe (materijala, nedovršenih proizvoda, gotovih proizvoda, robe i osnovnih sredstava u pripremi)

Polisom se mogu osigurati i stvari radnika, stvari trećih lica primljene na popravku ili obradu, novac, pruge, brane, mostovi, podzemni i nadzemne mreže (vodovodna, kanalizaciona, električna…) i drugo.

 Od čega se IMOVINA osigurava?

Vaša imovina zaštićena je od OSNOVNIH RIZIKA i to od:

 •        požara i udara groma
 •        eksplozije
 •        oluje
 •        grada (tuče)
 •        udara sopstvenog motornog vozila u osigurani objekat
 •        manifestacija i demonstracija
 •        pada vazdušne letelice

Pored toga osiguravajuće pokriće može se ugovoriti i za DOPUNSKE RIZIKE:

 •        poplavu, bujicu i visoku vodu
 •        izliv vode iz vodovodnih i kanalizacionih cevi
 •        snežne lavine
 •        iscurenja tečnosti
 •        samozapaljenja zaliha
 •        klizanja tla i odronjavanja
 Od čega zavisi premija osiguranja?

Premija koju plaćate zavisi od:

 •        sume osiguranja
 •        lokacije
 •        vrste gradnje objekta
 •        protivpožarne zaštite
 •        franšize (učešće u šteti)
 •        procene rizika
 •        predmeta osiguranja…
 Šta se nadoknađuje u slučaju nastanka štete?
 •        u slučaju uništenja stvari, naknađuje se vrednost osigurane stvari do sume osiguranja
 •        u slučaju oštećenja stvari – iznos u visini troškova rada i materijala potrebnih za popravku

saveti-za-osiguranje

 Osiguranje od POŽARA  Saznajte više ↓
 ZAŠTO osiguranje?  PITANJA i odgovori… 
 SAVETI za osiguranje…  PODRŠKA… 
 ŠTETE i naknade…  PONUDE osiguranja…