Počnite planirati

Osiguranje od opasnosti provalne krađe i razbojništva


I pored svih tehničkih oblika zaštite, jedina prava zaštita od PROVALNE KRAĐE i RAZBOJNIŠTVA, događaja koji čine našu svakodnevnicu je kvalitetna polisa osiguranja.

osiguranje-od-opasnosti-provalne-krade-i-razbojnistva

 Predmet osiguranja mogu biti:
 •     •   nameštaj, mašine, aparati, uređaji i ostala oprema
 •     •   zalihe (materijal, nedovršeni proizvodi, gotovi proizvodi, roba i osnovna sredstava u pripremi)
 •     •   novac i druga sredstva plaćanja (u manipulaciji, za vreme prenosa i prevoza, u raznim smestištima)
 •     •   stvari radnika, stvari trećih lica primljene na popravku ili prodaju, u najam, zalog ili na čuvanje.
 Od čega se imovina osigurava? Vaša imovina ovom polisom zaštićena je od:
 •     •   provalne krađe
 •     •   razbojništva (oduzimanje upotrebom sile ili pretnjom)
 •     •   pokušaja izvršenja provalne krađe i razbojništva
 •     •   vandalizma u toku izvršenja provalne krađe i razbojništva
 Od čega zavisi premija osiguranja? Premija koju plaćate zavisi od:
 •     •   sume osiguranja (načina ugovaranja)
 •     •   protivprovalne zaštite
 •     •   franšize (učešće u šteti)
 •     •   predmeta osiguranja
 •     •   procene rizika
 •     •   trajanja osiguranja…
 Šta se nadoknađuje u slučaju nastanka štete?
 •     •   u slučaju nestanka ili uništenja stvari, naknađuje se vrednost osigurane stvari do sume osiguranja
 •     •   u slučaju oštećenja stvari – iznos u visini troškova rada i materijala potrebnih za popravku
 •     •   kod osiguranja na „prvi rizik“ šteta će se nadoknaditi u celosti, ali najviše do ugovorene sume. Ovim načinom osiguranja ostvarujete uštedu u premiji, jer  osiguranjem na “prvi rizik” premija može biti značajno manja od premije, osiguranjem na ukupnu vrednosti imovine.

saveti-za-osiguranje

 PROVALNA KRAĐA i RAZBOJNIŠTVO  Saznajte više ↓
 ZAŠTO osiguranje?  PITANJA i odgovori… 
 SAVETI za osiguranje…  PODRŠKA… 
 ŠTETE i naknade…  PONUDE osiguranja…