Počnite planirati

NOVO! Paket putnih SAVA osiguranja


NOVO! Paket putnih SAVA osiguranja

SRBIJA • SAVA NEŽIVOTNO OSIGURANJE a.d.o. Beograd je, na početku letnje sezone, svoju ponudu osiguranja proširilo sa Paketom putnih osiguranja.

Novo u ponudi Sava osiguranja

Paket putnih osiguranja potencijalnim korisnicima omogućava da uz osnovno Putno zdravstveno osiguranje mogu ugovoriti dodatna osiguravajuća pokrića, i to: auto asistenciju, osiguranje gubitka prtljaga i/ili osiguranje troškova prevremenog prekida započetog putovanja.

Putno zdravstveno osiguranje obezbeđuje naknadu troškova nastalih tokom pružanja neophodne medicinske pomoći osiguraniku, zbog iznenadnih bolesti ili posledica nezgode, za vreme privremenog boravka u inostranstvu. Mogu se osigurati zdrava lica do navršenih 80 godina života, koji su državljani Republike Srbije, kao i strani državljani i lica bez državljanstva uz uslov da imaju prebivalište odnosno odobrenje za privremeni boravak ili su stalno nastanjeni u Republici Srbiji.

sava-putno-osiguranje1200

Kupovinom polise Putnog zdravstvenog osiguranja korisnik može izabrati, prema svojim potrebama, jedno, dva ili sva tri dopunska osiguranja:

1. Auto asistencija – obezbeđuje organizaciju pomoći, kao i pokriće troškova u slučaju da se osiguranik nađe u nevolji usled: kvara, oštećenja i uništenja vozila, saobraćajne nezgode, nestanka goriva, gubitka ili oštećenja ključeva i dr.

2. Osiguranje gubitka prtljaga – odnosi se na štete nastale usled gubitka, protivpravnog oduzimanja, uništenja putnog prtljaga na putovanju do ugovorene sume osiguranja.

3. Osiguranje troškova prevremenog prekida započetog putovanja pokriva neiskorišćeni deo aranžmana zbog nepredviđenog prekida započetog putovanja usled iznenadnh prepreka kao što su smrtni slučaj, teška bolest i teška povreda usled nezgode.

Bilo da putuju individualno, porodično ili poslovno građani Srbije sada mogu sebi obezbediti Paket putnih osiguranja za vreme putovanja i boravka u inostranstvu, sa veoma širokim osiguravajućim pokrićem brojnih rizika.

Usluge Paketa putnih osiguranja Sava neživotno osiguranje pruža u saradnji sa Assistance April Beograd.

VESTI iz osiguranja  |  Budite u toku!

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *