Počnite planirati

Kako se utvrđuje profitabilnost Osiguravača


mala-skola-osiguranja

 

Osiguravači ostvaruju profit na bazi preuzimanja rizika, odnosno pružanjem usluge osiguranja i plasmanom prikupljenih sredstava na finansijskom tržištu.

 

RACIO BROJEVI koji pokazuju dobitak od preuzimanja rizika su:
  •     •  racio šteta
  •     •  racio troškova 
  •     •  kombinovani racio

Racio šteta predstavlja procentualno učešće nastalih osiguranih šteta u zarađenoj premiji za period od jedne godine.
Racio troškova predstavlja procentualno učešće troškova sprovođenja osiguranja u zarađenoj premiji.
Kombinovani racio dobija se kao zbir dva prethodno navedena racia.
Ukoliko je kombinovani racio manji od 1 (ili 100%) tada osiguravač ostvaruje profit po osnovu poslova osiguranja.

Uspešnost investiranja se meri raciom investiranja, koji predstavlja procentualno učešće prinosa od ulaganja u zarađenoj premiji.

Ukupna profitabilnost osiguravača se dobija kao razlika kombinovanog racia i racia investiranja.
Pored racia koji mere uspešnost neophodna je analiza i racio pokazatelja solventnosti osiguravača.

Racio solventnosti se dobija kao odnos sopstvenog kapitala i godišnjih neto prihoda od premije.