Počnite planirati

Zašto osiguranje od opšte odgovornosti?


Sve što radite ili ste propustili da uradite predstavlja potencijalni izvor opasnosti za treća lica i njihovu imovinu.

zasto-osiguranje-od-opste-odgovornosti

 

Na koji način se zaštiti?

Osiguranje od OPŠTE ODGOVORNOSTI pokriva odgovornost Vas kao osiguranika za štete usled smrti, povrede tela ili zdravlja, kao i oštećenja ili uništenja stvari trećeg lica, onima koji Vas prema zakonu, smatraju odgovornim za svoju štetu.

 Da li Vam je potrebno ovo osiguranje?

Možete ugovori osiguranje svoje odgovornosti iz svakodnevnog života (kao nosilac domaćinstva, vlasnik kuće – stana).

Ukoliko su Vaši radnici ili mašina naneli povredu, ili oštetili ili uništili imovinu trećem licu, možete biti odgovorni – ako postoji Vaša krivica za nastalu štetu.

 Odštetni zahtevi koja treća lica mogu postaviti prema Vama mogu biti izuzetno veliki.

Pored isplate odštete trećim licima u slučaju opravdanog zahteva za naknadu štete društvo za osiguranje pruža Vam kompletnu pravnu zaštitu koja se bazira na dva osnovna postupka:

  •     •  utvrđivanje odgovornosti Osiguranika za nastalu štetu
  •     •  vođenje spora u ime Osiguranika

Sudska praksa po pravilu je na strani slabijeg i sud se neće dvoumiti u pogledu Vaše odgovornosti kada je reč o telesnim povredama trećih lica, npr. običnih građana. Čak i kada niste ništa učinili, možete biti odgovorni, jer ste propustili da učinite i na taj način ste stvorili izvor opasnosti koji nekome može naneti štetu.

Koliko god se trudili, ne možemo uvek predvidi šta se sve može dogoditi…
Budite ODGOVORNI sa polisom osiguranja od odgovornosti!

osnovne-karakteristike-osiguranja