Počnite planirati

Zašto osiguranje od nezgode – od posledica nesrećnog slučaja?


Život i zdravlje često uzimamo „zdravo za gotovo“ i tek ukoliko se desi nesrećni slučaj, uviđamo da je njihova vrednost zapravo neprocenjiva.

?????????????????????????????????????????Osiguranjem od NEZGODE pokriveni su svi iznenadni i od volje Osiguranika nezavisni događaji koji, delujući uglavnom spolja i naglo na telo Osiguranika, imaju za posledicu njegovu smrt, potpuni ili delimični invaliditet, narušenje zdravlja koje zahteva lekarsku pomoć ili prolaznu nesposobnost za rad.

Osim što narušavaju naše zdravlje, trajno ili privremeno, NEZGODE prouzrokuju i finansijske izdatke.

Osiguranje Vam pomože da ublažite štetne finansijske posledice prouzrokovane nezgodom.

 Ko se može osigurati?

Praktično SVI! Članovi domaćinstva, zaposleni, deca, učenici, studenti, zaposlenici, penzioneri, sportske organizacije, gosti hotela, putnici u prevozu…

 Šta pokriva osiguranje od NEZGODE?
  •     •  smrti usled nezgode
  •     •  trajni invaliditet
  •     •  smrti usled bolesti (prirodna smrt)
  •     •  privremena sprečenost za rad (dnevna naknada)
  •     •  troškovi lečenja (finansijski izdaci za lečenje uzrokovanih nezgodom

NEZGODA se ne može predvideti niti sprečiti, ali se mogu ublažiti njene posledice zaključivanjem osiguranja od nezgode.

osnovne-karakteristike-osiguranja