Počnite planirati

Zašto osiguranje imovine?


Lična SIGURNOST je jedna od osnovnih ljudskih potreba, a OSIGURANJE je ekonomska nužnost svakog ko brine o svojoj sigurnosti, kako u svakodnevnom životu, tako i u poslovanju.

zasto-osiguranje-imovine

 

IMOVINA koju posedujete, bilo da je poslovne ili privatne prirode, kao što su objekti (stanovi, kuće, poslovni prostor), oprema, zalihe, stvari u domaćinstvu… izložena je velikom broju rizika.

Ostvarenje tih nepredvidljivih događaja može dovesti do ogromnih direktnih i indirektnih finansijskih gubitaka i ugroziti opstanak svake porodice i firme na tržištu.

 Da li ste spremni da sav RIZIK preuzmete na sebe?

Odgovorno ponašanje prema imovini koju posedujemo podrazumeva i njenu adekvatnu zaštitu od različitih vrsta rizika kojima može biti izložena, kao što su požar, udara groma, eksplozija, oluja, grad, poplava i bujica, izliv vode iz kanalizacionih i vodovodnih cevi, provalna krađa i razbojništvo, lom stakla i drugi nepredvidljivi događaji.

Zaključivanjem osiguranja IMOVINE, Osiguranik potencijalno velike i neočekivane troškove pretvara u manje i fiksne troškove – plaća premiju osiguranja, a ekonomske posledice koje mogu nastati zbog nastupanja određenog rizika prenosi na Osiguravača.

Prenosom rizika, Osiguranik sebi stvara SIGURNOST za budućnost.

Sredstva uložena u osiguranje IMOVINE predstavljaju odličnu investiciju, a neosigurana imovina je rizik koji ni jedna firma ili domaćinstvo u današnje vreme ne bi trebalo da prihvata.

POLISA osiguranja jedina garantuje da Vaša imovina ne može biti trajno uništena i izgubljena.

Istovremeno, omogućava miran san i daje Vam neophodnu SIGURNOST!

osnovne-karakteristike-osiguranja