Počnite planirati

Osiguranje u svetu


 SVETSKA premija osiguranja pokazuje tendenciju oporavka globalnog tržišta i nastavlja da raste.

raspodela-svetske-premije-osiguranja-2013

 

EVROPSKA industrija osiguranja sa udelom od 35% globalnog tržišta osiguranja, najveća je na svetu, zatim sledi Severna Amerika (30%) i Azija (28%), dok se u svim ostalim regijama (Južna Amerika, Karibi, Australija i Afrika) ostvaruje svega 7% ukupne svetske premije osiguranja.

Ukupna SVETSKA premija osiguranja u brojkama…

ukupna-svetska-premija-osiguranja-2013

 

Ukupna SVETSKA PREMIJA iznosi 4.641 milijarde €, od toga premija Evrope* iznosi 1.632 milijarde €, Severna Amerika 1.385 milijarde €, Azija 1.279 milijarde € i svi ostali 346 milijarde €

Ukupna PREMIJA osiguranja u Evropi** iznosi 1.117 milijardi €, što predstavlja blagi rast.

Prosečna premija po stanovniku u Evropi za 2013. iznosi 1.883 €. Od toga, 1.124 € je premija  ŽIVOTNOG osiguranja, dok premija NEŽIVOTNOG osiguranja iznosi 759 €.

Ukupna premija osiguranje znatno se razlikuju širom Evrope, u rasponu su od manje od 100 € u Rumuniji na skoro 6.000 € u Švajcarskoj ( Lihtenštajn je izuzetak sa 76.000 € premije po glavi stanovnika).

Prosečna PREMIJA po stanovniku najviša u velikim finansijskim centrima i skandinavskim zemljama u kojima dominira životno osiguranje. Sa druge strane, u zemljama centralne i istočne Evrope, premija je dosta niža od evropskog proseka, a ističe se Slovenija sa 941 €.

Više od 60% evropskih sredstava osiguranja INVESTIRANO je na tržištu Francuske, Velike Britanije i Nemačke.

Na evropskom tržištu posluje oko 5.350 Osiguravača, sa preko 920.000 zaposlenih.

Premija ŽIVOTNOG osiguranja sa 667 milijarde €, čini 60 % ukupne premije osiguranja u Europi.

Najveća tržišta  ŽIVOTNOG osiguranja u Evropi su Velika Britanija, Francuska, Nemačka i Italija, koje zajedno čine skoro 70% ukupne premije životnog osiguranja u Evropi.

Standard EU je da udeo ŽIVOTNOG osiguranja u ukupnom osiguranju iznosi oko 60%.

Glavni kanal prodaje za ŽIVOTNO osiguranje u Europi je BANKOOSIGURANJE, zatim posrednici, agenti i direktna prodaja. Bankoosiguranje čine više od 70 % premije u Portugalu, Italiji i Turskoj, više od 60 % u Francuskoj i više od 40 % u Austriji, Belgiji i Malti.

Zemlje se znatno razlikuju i u pogledu PREMIJE životnog osiguranja po glavi stanovnika, koja se kreću se u rasponu od 3.310 € u Švajcarskoj i 3.263 u Finskoj, a samo 15 € u Turskoj i 18 € u Rumuniji, dok je prosek pojedinih balkanskih zemalja još manji, ali sa tendencijom rasta. Najveći rast premije Životnog osiguranja je ostvaren u Portugalu i Italiji.

Premija NEŽIVOTNOG osiguranja u Evropi iznosi 450 milijardi € i čini 40 % ukupne premije osiguranja

Najveća tržišta NEŽIVOTNOG osiguranja u Evropu su Velika Britanija, Francuska, Nemačka, Holandija i Italija koje zajedno ostvare preko 70% evropske premije neživotnog osiguranja.

udeo-vrsta-nezivotnog-osiguranja-evropa-2013

 

Dve glavne vrste NEŽIVOTNOG osiguranja u Evropi su osiguranje vozila i zdravstveno osiguranje, zatim osiguranje imovine, osiguranje opšte odgovornosti i osiguranje od nezgode.


Glavni kanal prodaje za NEŽIVOTNO osiguranje u Europi su AGENTI, zatim posrednici, direktna prodaja i bankoosiguranje. Agenti su najveći dobavljača neživotnih proizvoda osiguranja u Nemačkoj, Italiji i Portugalu. Brokeri dominiraju u Velikoj Britaniji, Belgiji i Bugarskoj. Direktna prodaja u Holandiji, Finskoj i Hrvatskoj.

*Europa uključujući Ukrajinu i Rusiju (koje čine manje od 1% od ukupne svetske premije)
**(34 evropske zemlje-članice „Insurance Europa“ koje ostvaruju oko 95% od ukupne evropske premije)

Izvor: Insurance EuropaSwiss Re Sigma