Počnite planirati

Adresar osiguravajućih društva


Osiguravajuća društva
AMS OSIGURANJE (a.d.o. za osiguranje)
Adresa: Ruzveltova 16, 11000 Beograd, Srbija
Telefon: +381 11 308 49 00
www.ams.co.rs
AS OSIGURANJE (a.d.o. za neživotno osiguranje)
Adresa: Bulevar Mihaila Pupina 165e, 11000 Beograd, Srbija
Telefon: +381 11 260 86 76
www.as-osiguranje.rs
AXA ŽIVOTNO OSIGURANJE (a.d.o. za osiguranje)
Adresa: Bulevar Mihaila Pupina 6, 11070 Beograd, Srbija
Telefon: +381 11 22 00 400
www.axa.rs
AXA NEŽIVOTNO OSIGURANJE (a.d.o. za osiguranje)
Adresa: Bulevar Mihaila Pupina 6, 11070 Beograd, Srbija
Telefon: +381 11 22 00 440
www.axa.rs
BASLER ŽIVOTNO OSIGURANJE (a.d.o. za osiguranje)
Adresa: Resavska 29, 11000 Beograd, Srbija
Telefon: +381 11 22 22 800
www.basler.rs
BASLER NEŽIVOTNO OSIGURANJE (a.d.o. za osiguranje)
Adresa: Resavska 29, 11000 Beograd, Srbija
Telefon: +381 11 32 47 716
www.basler.rs
DDOR NOVI SAD (a.d.o. za osiguranje)
Adresa: Bulevar Mihaila Pupina 8, 21101 Novi Sad, Srbija
Telefon: +381 21 48 86 000
www.ddor.co.rs
GENERALI OSIGURANJE (a.d.o. za osiguranje)
Adresa: Milentija Popovića 7b, 11000 Beograd, Srbija
Telefon: +381 11 222 0 555
www.deltagenerali.rs
DUNAV OSIGURANJE (a.d.o. za osiguranje)
Adresa: Makedonska 4, 11000 Beograd, Srbija
Telefon: +381 11 3224 001
www.dunav.com
ENERGOPROJEKT GARANT (a.d.o. za osiguranje)
Adresa: Bulevar Mihaila Pupina 12, 11070 Novi Beograd, Srbija
Telefon: +381 11 310 10 66
www.garant.co.rs
GLOBOS OSIGURANJE (a.d.o. za osiguranje)
Adresa: Kneza Mihailova 11-15/III, 11000 Beograd, Srbija
Telefon: +381 11 262 00 15
www.globos.co.rs
GRAWE (a.d.o. za osiguranje)
Adresa: Mihaila Pupina 115d, 11070 Novi Beograd, Srbija
Telefon: +381 11 209 26 00
www.grawe.rs
MERKUR ŽIVOTNO OSIGURANJE (a.d.o. životno osiguranje)
Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 6/22 PC Ušće, 11000 Beograd, Srbija
Telefon: +381 785 27 27
www.merkur.rs
METLIFE (a.d.o. za životno osiguranje)
Adresa: Omladinskih brigada 88a, 11070 Beograd, Srbija
Telefon: +381 11 209 29 00
www.metlife.rs
MILENIJUM-OSIGURANJE (a.d.o. za osiguranje)
Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 10L, 11070 Beograd, Srbija
Telefon: +381 11 440 77 00
www.milenijum-osiguranje.rs
SAVA OSIGURANJE (a.d.o. za osiguranje)
Adresa: Bulevar vojvode Mišića 51, 11000 Beograd, Srbija
Telefon: +381 11 36 44 888
www.sava-osiguranje.rs
SAVA ŽIVOTNO OSIGURANJE (a.d.o. za osiguranje)
Adresa: Bulevar vojvode Mišića 51, 11000 Beograd, Srbija
Telefon: +381 11 36 43 610
www.sava-osiguranje.rs
SOCIETE GENERALE OSIGURANJE (a.d. za životno osiguranje)
Adresa: Bulevar Mihaila Pupina 115 đ, 11070 Beograd, Srbija
Telefon: +381 11 26 08 662
www.sogeosiguranje.rs
SOGAZ (a.d.o. za osiguranje)
Adresa: Narodnog fronta 12, 21101 Novi Sad, Srbija
Telefon: +381 21 481 33 44
www.sogaz.co.rs
TRIGLAV OSIGURANJE (a.d.o- za osiguranje)
Adresa: Milutina Milankovića 7a, 11000 Beograd, Srbija
Telefon: +381 011 33 05 100
www.triglav.rs
UNIQA ŽIVOTNO OSIGURANJE (a.d.o. za osiguranje)
Adresa: Milutina Milankovića 134 g, 11000 Beograd, Srbija
Telefon: +381 11 20 24 100
www.uniqa.rs
UNIQA (a.d.o. za osiguranje)
Adresa: Milutina Milankovića 134 g, 11000 Beograd, Srbija
Telefon: +381 11 20 24 100
www.uniqa.rs
WIENER STӒDTISCHE OSIGURANJE (a.d.o. za osiguranje)
Adresa: Trešnjinog cveta 1, 11070 Novi Beograd, Srbija
Telefon: +381 11 22 09 800
www.wiener.co.rs
Reosiguravajuća društva
DDOR RE (a.d.o. za reosiguranje)
Adresa: Bulevar Mihaila Pupina 8, 21101 Novi Sad, Srbija
Telefon: +381 21 662 13 05
www.ddorre.co.rs
GENERALI REOSIGURANJE SRBIJA (a.d.o. za reosiguranje)
Adresa: Milentija Popovića 7b, 11000 Beograd, Srbija
Telefon: +381 11 2634-755
www.generali.rs
DUNAV RE (a.d.o. za reosiguranje)
Adresa: Kneza Mihailova 6/II, 11000 Beograd, Srbija
Telefon: +381 11 263 49 87
www.dunavre.rs
WIENER RE (a.d.o. za reosiguranje)
Adresa: Trešnjinog cveta 1, 11070 Novi Beograd, Srbija
Telefon: +381 11 2209 960
www.wiener.co.rs