Počnite planirati

Prijava štete za vreme putovanja


PUTNO osiguranje pruža Vam potpunu i pouzdanu zaštitu dok ste na privremenom putovanju i boravku u inostranstvu, u slučaju iznenadnih bolesti ili nesrećnog slučaja.

prijava-putno-osiguranje

U slučaju nastanka osiguranog slučaja za vreme puta i boravka u inostranstvu neophodno je da Osiguranik preduzme sve što je u njegovoj moći, kako bi se nastali troškovi sveli na razumnu meru.

Polisa međunarodnog PUTNOG osiguranja se koristi kao sredstvo plaćanja usluga medicinske pomoći, a troškovi se u potpunosti prenose na asistentsku kompaniju, ukoliko je blagovremeno prijavljena potreba za pružanjem usluga asistencije.

 Kada NASTUPI osigurani slučaj, Osiguranik može koristiti polisu putnog osiguranja na sledeći način:
  •      •   davanjem polise na uvid lekaru, koji lečenju pristupa po prijemu pacijenta
  •      •   traženjem saveta od asistentske kompanije, pozivanjem njihovog call centra naznačenog na polisi
 Ako je Osiguranik SAM pokrio TROŠKOVE lečenja, po povratku, podnosi ZAHTEV za refundaciju.

Zahtev se podnosi najkasnije 30 dana od završetka lečenja ili prevoza u zemlju prebivališta, a neophodna je sledeća dokumentacija:

  •      •   fotokopija pasoša i to: strane sa ličnim podacima i strane gde se vidi ulaz i izlaz iz zemlje
  •      •   polisa ili broj polise ukoliko je korisnik osiguran grupnom polisom
  •      •   originalni računi za lečenje ili lekove
  •      •   medicinski izveštaj, koji sadrži dijagnozu i opis medicinskog tretmana
  •      •   popunjen formular – zahtev za povraćaj sredstava.