Počnite planirati

Moj Profil


Close
Mladenovac
Wiener Städtische osiguranje a.d.o. Beograd
Agent - Savetnik za osiguranje
Životno i neživotno osiguranje
Kralja Petra I 217
011 824 0054
063 697 385
Diplomirani ekonomista
Da
3
DOSTUPNI Mi smo tu kada smo potrebni našim klijentima, da ih zaista saslušamo, iskreno. PAŽLJIVI Mi imamo empatičan odnos sa našim klijentima i mnogo razumevanja prema njima, pružajući im kvalitetne savete i nagrađujući njihovu lojalnost. POUZDANI Mi razgovaramo o onome što radimo i uradimo ono što kažemo, i o tome obaveštavamo naše klijente, tako da nam uvek mogu verovati.