Počnite planirati

Preporuke za izbor savetnika (agenta) osiguranja


moj-agent-logo cepeos

Većina ljudi se odlučuje za sklapanje osiguranja preko agenata (savetnika) osiguranja.

 

Ukoliko želite da budete sigurni da ste napravili dobar izbor, u smislu odabira budućeg savetnika, najvažnije je da se prethodno dobro informišete.

 

Ključ dobrog odnosa je poverenje i odnos stranka-agent.

 

Morate verovati u u znanje agenta, iskustvo i stručnu sposobnost. I pre svega morate uvek osećati, da agent radi u Vašem interesu. Takođe, agent osiguranja mora imati poverenje u Vas.

 

Naredni saveti će Vam svakako biti od koristi...

 

5 SAVETA za pronalaženje pravog SAVETNIKA (agenta) osiguranja

1. Dobiti preporuke

Najlakši način za početak Vaše pretrage su preporuke od ljudi kojima verujete kao što prijatelja, članova familije, poslovni partneri ili preporuke stručnih savetnika sa kojima već radite, kao što su advokati ili računovođe.

2. Saznajte stručnu osposobljenost agenta

Raspitajte i uverite se, da li AGENT koga odaberete ima stručnost koja zadovoljava Vaše potrebe za osiguranjem.
Agent u osiguranju može biti npr. specijalizovan za životno osiguranje, a drugi za osiguranje imovine, vozila i druge vrste osiguranja.

 

Saznajte da li AGENT ima položen stručni ispit iz osiguranja, da li poseduje stručnu licencu dobijenu od Narodne banke Srbije. Položen stručni ispit je svakako prednost, ali nije obaveza.

 

Proverite da li AGENT sa kojim već sarađujete (npr. uzeli ste preko njega životno osiguranja), može isto tako dobro da odgovori na sve Vaše zahteve po pitanju drugih vrsta osiguranja (npr.osiguranja imovine).

 

Bez obzira na stručnu osposobljenost, pravi SAVETNICI će uvek naći način da Vam pomognu, u krajnjoj liniji, daće Vam dobru preporuku.

3. Raspitajte se o obrazovanju agenta

Ukoliko Vam je kriterijum obrazovanja bitan, raspitajte se, koji nivo stečenog obrazovanja poseduje AGENT koga odaberete.

 

Većina Osiguravača prilikom zasnivanja radnog odnosa sa prodavcima (agentima) osiguranja, ne postavlja strogi obrazovni uslov.

 

Posao AGENTA osiguranja obavljaju lica različitih obrazovnih profila. a praksa je pokazala da pravi SAVETNICI, ne moraju biti isključivo visoko obrazovni kadar ekonomske struke.

4. Upoznajte se licem u lice

Sastanak sa najmanje dva AGENTA uspostaviće osnovu za upoređivanje u smislu kvalifikacija i karaktera. a ne samo iznosa premije osiguranja. 

 

Pitajte AGENTA za reference kupaca, radno iskustvo, da li su ranije radili za neku drugu osiguravajući kuću i sl.

 

Iskoristite mogućnost izbora...

5. Prvi i drugi utisak

Prvi utisak može biti od presudnog značaja, ali i drugi je takođe bitan. Reći i učiniti u poslovnom svetu mogu biti jedna, ali i dve stvari.

 

Ispunjenjem preuzetih obaveza na prvom sastanku (npr. dostavljanje ponude u roku i drugi dogovori), pravi SAVETNIK  stvara sliku svoje profesionalnosti.

 

Sastanak sa agentom (SAVETNIKOM) osiguranja…  Saznajte više... 

 

ON-LINE baza agenata-moj agent  Saznajte više...