Počnite planirati

Predstavljamo: Ivan Gajić AXA Assistance


Predstavljamo: Ivan Gajić AXA Assistance

O poslovnim planovima i svom radu na regionalnom tržištu Balkana, za CENTAR za OSIGURANJE govori gospodin Ivan Gajić, regionalni menadžer za razvoj produkata i prodaju, AXA Assistance.

Možete li nam reći nešto više o AXA Assistance?

AXA Assistance je globalna asistentska kompanija koja radi na svim kontinentima i pruža jedinstveni sistem podrške.

Naša kompanija ima ogromno praktično iskustvom, uvek teži inovacijama, posebno u segmentu korišćenja svih benefita internet komunikacije, sve u cilju obezbeđivanja efikasne usluge za korisnike osiguranja. Asistencija ima jako važnu ulogu, kako za osiguravače, tako i za korisnike usluga osiguranja. Tri najvažnija segmenta asistencije predstavlja tzv.pomoć na putu, asistencija u putnom zdravstvenom osiguranju i segment koji je neopravdano zanemaren na regionalnom tržištu, kućna asistencija.

Pre izvesnog vremena, AXA Assistance je donela stratešku odluku da svoje prisustvo ojača na Balkanu i organizacija poslovanja je smeštena u Atini.

Koja su svetska iskustva, možete li napraviti određenu paralelu sa tržištem zemalja Balkana?

Budući da je ključni segment mog posla razvoj produkata asistencije na tržištu Balkana, imam priliku da sagledam kako sve razlike, tako i zajedničke karakteristike tržišta. Svakako, u segmentu asistencije ogleda se nedovoljna informisanost kako osiguravača, tako i korisnika osiguranja, a nerazvijenost tržišta je zajednička karakteristika svih zemalja u regionu.
Primer koji se često uzima u Evropi je skoro neupitna uključenost asistencije u predmetnim osiguranjima u svim zemljama EU, dok je na Balkanu situacija potpuno drugačija i retkost je da osiguravajuće kuće ovaj važan benefit uključuju u sam produkt osiguranja. Asistencja, uglavnom predstavlja dodatnu uslugu koja je opciono ponuđena.
U bankarskom sektoru, mada sa višom tendecijom razvoja, takođe, postoji mala zainteresovanost za ovaj vrlo važan segment benefita koje mogu ponuditi klijentima.

Pružate asistenciju i ostvarujete direktnu saradnju sa Osiguravačima i korisnicima osiguranja.

Upravo tako, rezultati koji se očekuju, u velikoj meri zavise od aktivnosti koje preduzimamo u cilju upoznavanje korisnika sa svim prednostima koje asistencija može ponuditi
Edukacija u segmentu osiguranja, samim tim i asistencije od ključne je važnosti za sve učesnike na tržištu osiguranja i predstavlja jedini put ka razvijenom tržištu, konkurentnosti, kvalitetnijim proizvodima i efikasnijoj usluzi, koja će doneti korist svima, kako osiguravačima, tako i korisnicima usluga osiguranja.

Kako izgleda Vaša radna nedelja?

Ivan-Gajic-axa-assistance-balkanImam sreću da je moj posao vezan za internacionalnu sredinu, sarađujem sa ljudima koji poseduju izuzetno međunarodno iskustvo.

Radni dan je izuzetno dinamičan i česta putovanja i posete klijentima u regionu su sastavni deo posla i donose puno novih iskustava i svakako vredna poznanstva.

Da li će saradnja sa našim Centrom za Osiguranje doprineti daljoj afirmaciju značaja osiguranja?

Svakako, predviđam Vam značajne rezultate u ostvarivanju planova na polju edukacije u osiguranju. Ideja Vašeg udruženja predstavlja pionirski pokušaj, da koristeći svetska iskustva, doprinesete daljem razvoju kulture osiguranja, koja je definitivno potrebna građanima Srbije i celog regiona.

Podržavam Vaše napore i želim Vam puno uspeha u daljem radu.


Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *