Počnite planirati

sava osiguranje


Sava neživotno osiguranje dobilo Serifikat za društveno odgovorno poslovanje


Sava neživotno osiguranje dobilo Serifikat za društveno odgovorno poslovanje

BEOGRAD •  SAVA NEŽIVOTNO OSIGURANJe a.d.o. Beograd je sertifikovano od strane Društva za sertifikaciju i nadzor Sistema kvaliteta JUQS za menadžment društvenom odgovornošću. Serifikat za društveno odgovorno poslovanje Rešenjem o sertifikaciji, Društvo je sertifikovano za sistem upravljanja društvenom odgovornošću prema standardu IQNet SR 10:2015 nakon procesa sistemskog uvođenja Politike društveno odgovornog ponašanja u sve sfere poslovanja u toku […]

Obaveštenje o statusnoj promeni Sava neživotnog osiguranja


Obaveštenje o statusnoj promeni Sava neživotnog osiguranja

BEOGRAD • Skupština SAVA NEŽIVOTNOG OSIGURANJA a.d.o. Beograd je na svojoj XXVII vanrednoj sednici, donela Odluku o statusnoj promeni Društva, po kojoj je dana 31.12.2018. godine sprovedena statusna promena, kojom se društvo Energoprojekt Garant a.d.o. pripojilo „Sava neživotnom osiguranju“ a.d.o. Beograd. Sava neživotno osiguranje preuzelo Energoprojekt Garant Sa ovim danom Energoprojekt Garant a.d.o. prestaje da postoji, što […]