Počnite planirati

Poplave


poplave-mere-preventive

 

Poplave se mogu dogoditi svuda.

Čak i vrlo mali potoci, rečice, kanali za odvod ili kišni kanali, koji deluju bezopasno, mogu izazvati poplave većih razmera.

Mislite na vreme…

 Uputstva za ponašanje tokom poplava
 •     •  slušajte radio i televiziju radi informacija
 •     •  budite svesni da su bujične poplave moguće. Ukoliko postoji rizik, odmah pređite na više spratove kuće. Ne čekajte instrukcije da biste to uradili
 •     •  držite se dalje od električnih kablova
 •     •  izbegavajte oblasti koje su poznate po klizištima i odronima
 •     •  ne ometajte spasilačke ekipe u njihovom radu
 Uputstva za ponašanje ukoliko je evakuacija neophodna

Uzmite pripremljene nužne stvari i po mogućstvu organizovano napustite domaćinstvo kako biste se sklonili na sigurno.
Budite kooperativni i sarađujte sa spasilačkim ekipama.

 Ukoliko imate vremena, poželjno je da:
 •     •  obezbedite svoj dom
 •     •  isključite struju na glavnom prekidaču
 •     •  isključite sve električne uređaje

Ukoliko nađete vremena da obezbedite svoj dom na ovaj način, ne dodirujte električnu opremu ako stojite u vodi.

 Uputstva u slučaju da morate da napustite dom
 •     •  ne hodajte kroz vodu koja se kreće. Kretanje kroz vodu dubine 15cm može izazvati pad. Ukoliko morate da prođete kroz vodu – hodajte tamo gde se voda ne pomera. Koristite štap da bi proverili dubinu vode i čvrstinu tla pod vodom
 •     •  ne ulazite vozilom u poplavljena područja. U slučaju da Vas poplavna voda opkoli, napustite vozilo i ukoliko je moguće bezbedno pređite na više tlo
 •     •  ne prelazite brzake i potoke pešice niti kolima
 •     •  evakuišite domaće životinje, a ako to ne možete oslobodite ih iz objekata u kojima su smeštene

Upamtite! Čak i kada se plavna voda povuče, opasnost postoji.

izvor/http://prezentacije.mup.gov.rs/