Počnite planirati

Oluja i udar groma


oluja-i-udar-groma

Opasnost za vreme oluja preti od:

 •     •  veoma jakih vetrova
 •     •  jakih i obilnih padavina
 •     •  udara groma
 •     •  mogućeg grada
 • Mislite na vreme…
 Za vreme jakih oluja potrebno je preduzeti sledeće mere ukoliko ste u ZATVORENOM prostoru:
 •     •  obezbedite sve objekte koji mogu da odlete usled jakog vetra ili obilne kiše i izazovu materijalnu štetu ili povrede građane
 •     •  obezbedite prozore i spoljna vrata i zatvorite sva unutrašnja vrata
 •     •  izbegavajte kontakt sa kuhinjskim i kupatilskim slavinama, radijatorima i drugim metalnim predmetima, budući da sudobri provodnici
 Ukoliko ste na OTVORENOM, sledite sledeća uputstva:
 •     •  sklonite se od bilo kakvih visokih struktura (jarbola, stubova, tornjeva) i imajte u vidu da je sigurno rastojanje jednako visini strukture
 •     •  izbegavajte visoke konstrukcije, visoko drveće, ograde, telefonske kablove i električne vodove
 •     •  pokušajte da pronađete zaklon u zgradi ili u automobilu, a ako to nije moguće, sedite na zemlju
 •     •  izbegnite stajanje u blizini zgrada ili automobila u koje ne možete da uđete kao u zaklo
 •     •  ukoliko ste u šumi, zaštitite se ispod grana niskog drveća – nikada nemojte stajati ispod visokog drveća na otvorenom prostoru
 •     •  izbegavajte granicu između šume i otvorenog prostora, radije uđite u šumu
 •     •  izbegavajte otvorena polja, vrhove brda i planina, obale, jarkove ili druga vlažna mesta
 •     •  ne prelazite preko vode, ne plivajte
 •     •  nemojte držati kišobran ili druge metalne provodne predmete u rukama (štapove za golf, štapove za pecanje i slično)
 •     •  izbegavajte da budete u blizini metalnih objekata, bicikala, opreme za kampovanje i slično
 •     •  nemojte stajati uspravno, čučnite ili se makar sagnite, ne dodirujući zemlju rukama, a ako ste u grupi držite rastojanje od 5 metara između sebe
 Ukoliko se nađete u AUTOMOBILU za vreme jake oluje:
 •     •  zaustavite automobil pored puta dalje od elektrovodova i drveća koje može pasti na automobil
 •     •  ostanite u automobilu i upalite poziciona svetla dok ne prođe oluja
 •     •  zatvorite prozore i ne dodirujte metalne predmete u automobilu
 •     •  izbegavajte poplavljene puteve

izvor/http://prezentacije.mup.gov.rs/