Počnite planirati

Izračunajte koliko trošite na cigarete


 • Centar za promociju i edukaciju u osiguranju
  Izračunajte i uštedite | Koliko trošite na cigarete?
  0
 • Ovaj jednostavan kalkulator procenjuje mogućnost uštede, ukoliko se odlučite da ostavite pušenje. Zaštitite svoje zdravlje, osigurajte porodicu!

  1
 • Cena jedne pakle od 20 cigareta:*(Upišite cenu u dinarima)
  2
 • Koliko cigareta pušite dnevno?*
  3
 • ANALIZA TROŠKOVA:

  Dnevno: [Cena jedne pakle od 20 cigareta:/20*Koliko cigareta pušite dnevno?] dinara

  Nedeljno: [(Cena jedne pakle od 20 cigareta:/20*Koliko cigareta pušite dnevno?)*7] dinara

  Mesečno: [(Cena jedne pakle od 20 cigareta:/20*Koliko cigareta pušite dnevno?)*30] dinara

  GODIŠNJE na cigarete trošite: [(Cena jedne pakle od 20 cigareta:/20*Koliko cigareta pušite dnevno?)*365] dinara

  4
 • Mislite na vreme... Pretvorite trošak u investiciju! Ostavite pušenje, osigurajte život!

  6
 • Uporedite i izaberite... Životno osiguranje! >>>

  Izazove koje život nosi ne možemo predvideti, ali svojoj porodici i sebi možemo obezbediti život sa manje neizvesnosti. Ugovaranjem životnog osiguranja ulažete u sopstvenu sigurnost, štitite svoje najmilije, istovremeno štedite i planirate svoju budućnost. Pravi izbor programa osiguranja, uslova, kao i osigurane sume je od ključne važnosti, jer finansijska sigurnost Vaše porodice i Vas samih zavisi od Vašeg izbora.

  7
 • 8