Počnite planirati

Razvoj osiguranje kod nas


Naša država se, za razliku od drugih evropskih zemalja, sa idejom i praksom OSIGURANJA upoznala dosta kasno.

razvoj-osiguranja-kod-nas

Koreni OSIGURANJA u Srbiji nalaze se još u Dušanovom zakoniku (XIV vek), koji pominje kolektivnu odgovornost za naknadu štete.

OSIGURANJE u pravom smislu, na našim prostorima, sreće tek polovinom XIX veka (tzv. „koševi“ Miloša Obrenovića).

 Početkom XX veka nastaju prva DOMAĆA osiguravajuća preduzeća.

Prve poslove OSIGURANJA u Srbiji najpre su obavljala strana društva.

 Prvi DOMAĆI osiguravajući zavod pod nazivom Odeljenje za osiguranja Beogradske zadruge″ osnovan je 1897. god. Osnivači su bili Luka Ćelović i Đorđe Vajfer.

Do početka Prvog svetskog rata u Kraljevini Srbiji osnovana još tri osiguravajuća društva sa domaćim kapitalom – „Srbija“, „Šumadija“ i „Jugoslavija“. Domaće kompanije bile su poslovno povezane sa stranim, a metode poslovanja bile nalik trgovačkim.

 RAZVOJ osiguranja u Kraljevini Jugoslaviji do II svetskog rata…

Kao i u većini zemalja i u Jugoslaviji je vladao koncesioni sistem za osiguravajuće poslovnice. Osiguravajuće društvo nije se formiralo kao akcionarsko društvo ili zadruga, već je država zadržavala za sebe diskreciono pravo davanja dozvole za rad, odnosno koncesije.

Vremenom je država diskrecioni sistem pretvarala u normativni, dopustajući automatsko dobijanje koncesije, po ispunjavanju uslova, tako da je uoči Drugog svetskog rata u Jugoslaviji bilo 28 osiguravajućih kompanija (ne računajući već ranije ugašena), kao što su “Adrija“, “Zora“, “Feniks“).

 Donošenje UREDBE o nadzoru nad osiguravajućim društvima, 1937. godine, bila je prekretnica za razvoj osiguranja u Kraljevini Jugoslaviji.