Počnite planirati

Prevare u osiguranju


PREVARE u osiguranju su prisutne u svim zemljama, a često se dešava da se najveće štete naprave upravo u visoko RAZVIJENIM zemljama.

prevare-u-osiguranjuČinjenica je da zbog visokih troškova prevara u osiguranju, pored osiguravajućih društava, ispaštaju i savesni Osiguranici, koji zbog prevara moraju skuplje da plaćaju polise, s obzirom na to da Osiguravači i taj rizik uračunavaju u cenu.

U Velikoj Britaniji, na primer, stanovnici u proseku plaćaju za osiguranje oko 50 £ godišnje više nego što je potrebno, a u Holandiji oko 150 €.

Prevare u osiguranju u Nemačkoj naprave godišnju štetu od oko četiri milijarde € ili oko 10% od ukupnog iznosa isplaćenih šteta. SAD zbog prevara u osiguranju godišnje gubi oko 30 milijardi $, a Velika Britanija oko 1,9 milijardi £.

 Način PREVARA u osiguranju kod nas:

Najčešće prevare u osiguranjima kod nas odnose se na osiguranje vozila (autoodgovornost i kasko). Lažno prikazivanje da je vozilo oštećeno u saobraćajnoj nezgodi koja se uopšte nije dogodila, namerno izazivanja nezgode da bi se naplatila šteta, prijavljivanja krađe vozila koje je prethodno prodato, premeštanje delova sa drugih havarisanih vozila, česti pokušaji naplate štete za preminula lica, pokušaji naplate ranije oštećenih delove vozila ili povećavanje realno nastale štete, samo su neki od načina da pojedinci ili organizovane grupe, na nezakonit način dolaze do novca, odnosno materijalne koristi

U poslednje vreme veoma izražen vid prevara o osiguranju odnosi se na povrede tela i pretrpljen strah, kao posledica saobraćajnih nezgoda. Osiguravači se često susreću sa lažnom medicinskom dokumentacijom.

Čest je slučaj da učesnike u saobraćajnoj ili nekoj drugoj nezgodi kontaktira predstavnik agencije koja se bavi isključivo naplatama šteta i pružanjem pravne pomoći u slučaju nezgode. Provizije tih agencija iznose dvadeset i više procenata od naplaćene štete, stoga nije neobično da klijente pokušavaju nagovoriti na nerealne ili lažne odštetne zahteve.

Savetujemo Vas da se ne upuštate u takve radnje, rizikujući da se nađete u vrlo nepovoljnoj situaciji. Sa jedne strane, možete bespovratno izgubiti svoj ugled, vreme i živce, a sa druge strane morate biti svesni da počinitelji prevara mogu biti zakonski kažnjavani. Takođe, upravo zbog ovakvih ,,dobronamernih“ radnji, svi osiguranici platiće skuplje svoju polisu osiguranja.

Prevare u drugih vidova osiguranja su takođe značajne, a kao primer, navodimo slučajeve podmetanja požara, obično u poslovnim prostorima, i to, po pravilu, kada je klijent uzeo kredit koji ne može da vrati ili slučajeve podmetanja požara u objektima koji se ne mogu legalizovati.

 Neki od načina OTKRIVANJA lažnih šteta na vozilima su:
  •      proveravanja postojanja ranijih šteta na vozilu
  •      proveravanje broja odštetnih zahteva koje je klijent do tada podneo drugim osiguravačima
  •      ekspertiza ključeva koje je osiguranik dostavio, da bi se utvrdilo da li je kopiran (kod krađe vozila sa kasko osiguranjem)
  •      proveravanje poklapanja oštećenja na vozilima koja su učestvovala u u nezgodi (kod otkrivanja lažnog udesa-često se jedno vozilo ,,navodno“ popravilo pre prijave štete, što je siguran znak za sumlju)
 Osiguravajuća društva suočena sa prevarama, prinuđena su da ozbiljno rade na njihovim otkrivanjima

Osiguravači međusobno sarađuju, postoje interne kontrole, sve osiguravajuće kuće imaju sektore za otkrivanje prevara i sarađuju sa policijom, ali za uspešnu sistemsku borbu potrebna je i adekvatna pomoć države, odnosno pravosuđa.

Sa ciljem da se smanji broj prevara zemlje regiona (Hrvatska, Slovenija, BiH, Makedonija, Srbija, Crna Gora i Mađarska) potpisale su Protokol o sprečavanju prevara, a podaci o počiniocima u bilo kojoj od tih zemalja su dostupne svima.

Sa porastom ekonomske krize, broj slučajeva u kojima građani prevarom pokušavaju da naplate štetu od osiguravajućih društava višestruko je porastao. A samim počiniocima, da bi došli do materijane koristi nisu strana ni samopovređivanja.

 Navodimo Vam neke slučaje namernog povređivanja:

Španija-Dva čoveka su sami sebi odsekli ruke kako bi od osiguravajuće kuće naplatili veliku odštetu, a otkriveni su, jer su amputacije obavili previše dobro.

Austrija-Čovek je odsekao svoje stopalo cirkularom, a onda ga ispekao u rerni kako bi bio siguran da ga hirurzi nikad ne bi mogli prišiti nazad. Cilj mu je bio da ne izgubi beneficije koje je dobijao kao nezaposleni.

Rusija-Brojni su pokušaji prevara u saobraćajnim nezgodama, gde se pojedinci namerno bacaju pod vozila koja su u pokretu, sa ciljem da izdejstvuju naknadu po osnovu zadobijenih povreda i pretrpljenog straha.

Većina tih namernih pokušaja ozleđivanja izgleda poprilično neuverljivo. Ali ipak, građanima Rusije su zbog eventualnog dokazivanja krivice, odnosno nevinosti, neophodne kamere, tako da ih većina ima u svojim vozilima.

Uverite se i sami…  Primeri prevara-Rusija…     Primeri prevara…