Počnite planirati

BMI – Kalkulator telesne mase


 • Centar za promociju i edukaciju u osiguranju
  Izračunajte indeks telesne mase...
  0
 • BMI treba shvatiti kao okvirnu metodu, budući da stvarno zdravstveno stanje osobe treba oceniti u širem medicinskom kontekstu.

  1
 • Vaša visina:*(cm)
  2
 • Vaša težina:*(kg)
  3
 • Vaš pol:*
  muško
  žensko
  4
 • Vaš BMI (Indeks telesne mase): [Vaša težina:/(Vaša visina:/100*Vaša visina:/100)]

  5
 • Izaberite zdrav život... >

  Što je indeks više izvan okvira normalnih vrednosti, to je veći rizik od raznih srčanih bolesti, dijabetesa i povišenog krvnog pritiska. Mislite na vreme...

  7
 • 8